Počet psů: 72054

03.02.2012 - MVP DUO BRNO

Třída Rozhodčí Ráz ČLP Jméno Klasifikace Posudek
mezitřída Sunebring Paula dlouhosrst85057 Zara vom Lehhof V1 7,5kg, feminine bitch, good head, correct mouth, good neck and back, good forechest and ribs, good angulations, moves well, would prefer more coat, good colour. (7,50kg, fenčí typ, dobrá hlava, korektní morda, dobrý krk a hřbet, dobré předhrudí a hrudník, do¨bré úhlení, správný pohyb, preferovala bych více srsti, dobrá barva.)
mezitřída Sunebring Paula dlouhosrst82838 Bret Měsíční paseka V1, CAC, CACIB,CAC ČMKU 9,5kg, nice male with strong head, correct mouth, good neck and topline, good forechest and ribs, well angulated, moves well, good coat and colour (9,5kg, pěkný pes se silnou hlavou, korektní morda, dobrý krk a hřbetní linie, dobré předhrudí a hrudník, správně úhlený, dobře se pohybuje, dobrá srst a barva.)
třída mladých Sunebring Paula dlouhosrst84580 Don Diego od Panské stružky neposouzen 9,60kg, masc. Male, good head, a bit short neck, good topline, moves quite well when he cooperates, unfortunatelly, he is shy and don't accept to check the mouth or touch him. Good coat and colour (9,60kg, samčí výraz, dobrá hlava, trochu kratší krk, dobrá horní linie, velmi dobrý pohyb, pokud spolupracuje, bohužel je plachý, nedá si zkontrolovat chrup ani na sebe sahnout. Dobrá srst a barva)
třída mladých Sunebring Paula dlouhosrstSPKP 7050 V1, CAJC, BOJ, BOB 9,4kg, very nice male, masc. Head, corerct mouth, very good neck, good topline, good forechest and ling ribs, well angulated, moves very well, good coat and colour (9,4kg, velmi pěkný pes, samčí hlava, korektní morda, velmi dobrý krk, dobrá horní linie, dobré předhrudí a dlouhá žebra, správně zaúhlený, velmi pěkně se pohybuje, dobrý srst a barva.)
třída mladých Sunebring Paula dlouhosrst84149 Erika Ruby von Vosecky V2 8,2kg, fem. Head, correct mouth, good neck and back, good forechest and ribs, slightly tuck up in the underline, good angulation, moves well, good coat quality, wich are under development, good colour (8,2kg, fenčí hlava, korektní morda, dobrý krk a hřbet, dobré předhrudí a hrudník, trochu vykasaná spodní linie, dobré úhlení, správný pohyb, dobrá kvalita srsti,a le ve vývinu, dobrá barva.)
třída mladých Sunebring Paula dlouhosrst85030 Morris z Chotára V2 9kg, masculine male, strong head, correct mouth, good neck and back, good forechest, good ribs but brest bone should be longer, good angulations, moves well, good coat and colour (9kg, samčí typ, silná hlava, korektní morda, dobrý krk a hřbet, dobré předhrudí, ale prsní kost by měla být delší, dobré úhlení, správný pohyb, dobrá sts a barva.)
třída mladých Sunebring Paula dlouhosrstRKF BAK 150 VD3 "9,60kg, feminine bitch, correct mouth, good head, a bit short in neck, good back, a bit sloping croup, good forechest and ribs, moves well in front but very much underneath in rear, should have more drive, good quality of the coat, but the tan marking should be clearer. (9,60kg, samiččí typ, korektní morda, dobrá hlava, trochu kratší krk, dobrý hřbet, lehce spáditá bedra, dobrý hrudník a předhrud
třída otevřená Sunebring Paula dlouhosrstRKP 2873482 V1 9kg, Feminine bitch, long elegant head, correct mouth, good neck and back, sloping croup, ordinary forechest, good ribs, good angulation, moves well from the side but very close in behind, could have more coat, good colour (9kg, fenčí typ, dlouhá, elegantní hlava, korektní morda, dobrý krk a hřbet, spádotá záď, normální předhrudí, dobrý hrudník, dobré úhlení, zboku se pohybuje správně, ale ze zadu
třída otevřená Sunebring Paula dlouhosrst82331 Bogarta Madeleina ze Šedivinské stráně VD2 "7,0kg, Feminine bitch, good head, correct mouth, good neck, slightly tensed over the loin, sloping croup, good forechest, well matured, long ribs, moves well in front, but very underneath in the rear, needs more drive. Good coat and colour. (7kg, fenčí typ, dobrá hlava, korektní morda, dobrý krk, lehce napjatá v bedrech, spáditá záď, dobré předhrudí, pěkně vyvinutá dlouhá žebra, vpředu pohyb sprá
třída pracovní Sunebring Paula dlouhosrst83846 Isabelle Amery V1, CAC, CACIB, CAC ČMKU 8,6kg, Eleg. Bitch, good head, correct mouth, long neck, strong back, slightly sloping croup, good forechest and ribs, well angulated, moves very well, shiny coat and good colour (8,6kg, elegantní fena, dobrá hlava, korektní morda, dlouhý krk, pevný hřbet, lehce spáditá záď, dobrý hrudník a předhrudí, správně zaúhlená, pohyb velmi pěkný, lesklá srst správné barvy)
třída šampiónů Sunebring Paula dlouhosrst85029 V1, CAC 9,50kg, strong champion male, masc. Head, correct mouth, a bit short in neck, good back, very pronounced forechest, good long ribs, good angulations, could have more drive from behind, otherwise moving well, could have a bit more shiny coat, good colour (9,50kg, siplný pes, šampion, samčí hlava, korektní morda, trochu kratší krk, velmi výrazné předhrudí, dobrý dlouhý hrudník, mohl by mít výraznějš
třída šampiónů Sunebring Paula dlouhosrst81669 Ayla Měsíční paseka V1, CAC, r. CACIB 7,40kg, feminine bitch, good head, correct mouth, good neck and topline, good forechest and ribs, well angulated, moves well, good coat and colour. (7,4kg, fenčí typ, dobrá hlava, korektní morda, dobrý krk a horní linie, dobré předhrudí a hrudník, správně zaúhlená, velmi pěkný pohyb, dobrá srsta barva.)