Počet psů: 72054

03.02.2013 - MVP DUO BRNO

Třída Rozhodčí Ráz ČLP Jméno Klasifikace Posudek
mezitřída Sunebring Paula dlouhosrst83449 Airis z Ostrožských jezer V1 31 cm, very feminine bitch, would prefer slightly stronger head, correct mouth, long neck, good back, good forechest and ribs, ordinary angulations, moves well from the side but a bit close in the front, good coat and colour. (31cm, velmi fenčí výraz, preferovala bych silnější hlavu, dlouhý krk, dobrý hřbet, dobré předhrudí a hrudník, standardní úhlení, pohyb z boku správný, ale vpředu lehce zúžen
mezitřída Sunebring Paula dlouhosrst83471 Ursus Kermodei Anamsunamon V1, CAC 33 cm, elegant male, goog head, correct mouth, slightly short in neck, strong back, a bit up right in shoulder, good ? and ribs, moves well, good coat and colour. (33 cm, elegantní pes, dobrá hlava, správný skus, mírně krátký krk, silné zadní,?, dobrý pohyb, dobrá srst a barva.)
mezitřída Sunebring Paula dlouhosrst83599 Della Winner Canis of Czech V1, CAC, CACIB, BOB 28 cm, very nice male of good size, strong head, correct mouth, good neck & topline, very good forechest and ribs, well angulated, moves very well, good colour, good coat. (28 cm, velmi pěkný pes dobré velikosti, silné hlavy, správná morda, dobrý krk a horní linie, velmi dobré předhrudí a žebra, dobře zaúhlený, velmi dobrý pohyb, dobrá barva, dobrá srst. )
mezitřída Sunebring Paula dlouhosrst83450 Arin z Ostrožských jezer V2 32 cm, a bitch where I'd prefer a strong head, scissor bite but a bit weak in under ? good neck and back, sloping croup, good forechest and ribs, ordinary angulations, moves well, good coat and colour (32cm, fenka u které bych preferovala silnější hlavu, nůžkový skus, ale slabší spodní čelist, dobrý krk a hřbet, spáditá záď, dobrý hrudník a předhrudí, standardní úhlení, správná srst a barva.)
mezitřída Švec Jaroslav MVDr. drsnosrstýROI11/111997 V1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB 9,80kg, typický samec nádherné hlavy se znaky, výborné předhrudí, výborné postavení končetin, rovný ve hřbetě, výborný pohyb
mezitřída Švec Jaroslav MVDr. drsnosrstýOHZBRD24097 V1, CAC, r. CACIB 7,70kg, ušlechtilá fena b. divočáka, typická samiččí hlava, výrazné znaky, korektní horní i spodní linie, správné zaúhlení a postavení končetin, výborná mechanika pohybu, výborné osrstění
mezitřída Švec Jaroslav MVDr. hladkosrst83402 Serena GG Pro-Euro V1,CAC OH 29 cm, červená fena jemné hlavy, oko tmavé, správně nasazené slechy, korektní postoj hrudních a pánevních končetin, výborná horní i spodní linie, dobré nesení prutu, výborná srst.
mezitřída Švec Jaroslav MVDr. hladkosrst84187 Flamendr z Poschingeru V1,CAC,r.CACIB 9,70 kg, pes silné kostry, barva červená, ušlechtilá hlava, korektní stavba těla, dobrá mechanika pohybu, standardní osrstění, pes po úrazu před 3 měsíci v postoji klenutý ve hřbetě.
mezitřída Švec Jaroslav MVDr. hladkosrstRKF 3161173 V1,CAC,r.CACIB 8 kg, červená fena střední síly kostry, ušlechtilé hlavy, relativně dlouhý krk, korektní horní i spodní linie, správné zaúhlení i postavení končetin, prostorný pohyb.
mezitřída Švec Jaroslav MVDr. hladkosrstRKF 3046723 V2,r.CAC 8,30 kg, červená fena střední síly kostry, ušlechtilá hlava, korektní horní linie, nižší odstup, dále spodní linie korektní, správné zaúhlení a postavení končetin, kvalitní srst, prostorný pohyb.
mladých Sunebring Paula dlouhosrstRKF 3132440 V1, CAJC, BOJ Size 30 cm, elegant male, nice head, correct mouth, could have strong under ?, good neck, strong back, well pronounced forechest, good ribs, very good angulations, moves well all around, good colour. (Velikost 30 cm, elegantní pes, pěkná hlava, korektní v ústech, může mít silný pod?, Dobrý krk, silná záda, dobře výraznější předhrudí, dobré žebra, velmi dobré úhlení, pohybuje se dobře všude kolem,
třída dorostu Švec Jaroslav MVDr. drsnosrstý85490 Chat z Lopenických kopců VN1 7,7kg, skus nůžkový, pes černý s pálením, tmavé oko, dobré kvality srsti, horní linie mírně přestavěná, dolní korektní, postavení i zaúhlení předních korektní, zadních mírně strmější
třída dorostu Švec Jaroslav MVDr. hladkosrst85813 Bubba Vera Fortuna VN1 OH 29 cm, červená fena, krásné hlavy, oko tmavé, výborná horní i spodní linie, korektní postavení končetin, chrup ve vývinu.
třída mladých Sunebring Paula dlouhosrst84839 Jamie Amery V1 8kg, elegant bitch, good head, correct mouth, long neck, strong back, very good forechest, good ribs, good angulations, moves well, good coat and colour (8kg, elegantní fena, dobrá hlava, korektní morda, dlouhý krk, pevný hřbet, velmi dobré předhrudí, dobrý hrudník, dobré úhlení, správný pohyb, dobrá srst a barva.)
třída mladých Sunebring Paula (SE) hladkosrst84301 Toy-Toy Xantypa Pro-Euro V1 OH 34 cm, feminine bitch, good head, correct mouth, long neck, good back, shoulders a bit forward, good forechest and the ribs, well angulated, moves very well from the side but toes in the reel, good coat and colour. (OH 34cm, dobrá fenčí hlava, korektní morda, dlouhý krk, správný hřbet, ramena trochu vpředu, dobré předhrudí a hrudník, správně zaúhlený, z boku velmi dobrý pohyb, ale vytáčí prsty,
třída mladých Sunebring Paula (SE) hladkosrst85257 Ututatise Obelix Pro-Euro V1 OH 35 cm, elegant male, long head, but muzzle should be stronger, correct mouth, but a bit weak under jaw, long neek, strong back, good forechest and ribs, good angulations, bit light in bone, turns cut slightly the right from foot, moves well, good coat and color. (OH 35cm, elegantní pes, dlouhá hlava, ale čenich by mohl být silnější, korektní morda, avšak se slabší spodní čelistí, dlouhý krk, pe
třída mladých Sunebring Paula (SE) hladkosrst84693 Honzík Šebířovské podskalí V2 OH 34 cm, a male whith I´would prefer a bit more masculine head, muzzle should be stronger and longer, correct mounth, good neck and back, good forechest and ribs, ordinary angulations, a bit light in bone, moves well, good coat and colour. (OH 34, pes u kterého bych preferovala více samčí hlavu, čenich by měl být silnější a delší, korektní morda, dobrý krk a hřbet, dobré předhrudí a žebra, standa
třída mladých Švec Jaroslav MVDr. drsnosrstýNHSB2874702 V1, CAJC 8,20kg, fena b. divočáka, pěkná hlava, tmavé oko, korektní stavby těla, kvalitní osrstění se znaky, výborná mechanika pohybu
třída mladých Švec Jaroslav MVDr. drsnosrstý84371 Baddy ze Šanovských polí V1, CAJC, BOJ 8,50kg, ušlechtilá hlava s typickým samčím výrazem, korektní spodní linie, rovná horní linie, správné úhlení i postoj končetin, výborná mechanika pohybu, kvalitní osrstění s výraznými znaky
třída mladých Švec Jaroslav MVDr. drsnosrstý84329 Haida Grand Amity V2 8,20kg, fena b. tm. divočáka, ušlechtilé samiččí hlavy, korektní horníé a spodní linie, správné zaúhlení a poestavení končatin, dobrá mechanika pohybu, kvalitní osrstění
třída mladých Švec Jaroslav MVDr. drsnosrstý84608 Luis Horalka V2 8,90kg, výborná samčí hlava, správná horní i spodní linie, dobré úhlení i postavení končetin, výborná mechanika pohybu, standardní osrstění se znaky.
třída mladých Švec Jaroslav MVDr. drsnosrstý85167 Caja z Pernštejnského podhradí V3 7,60kg, fena ušlechtilé hlavy, hřbet mírně klenutější v bedrech, správné úhlení i postavení končetin, správný odstup od země, standardní kvalita srsti, dobrá mechanika pohybu
třída mladých Švec Jaroslav MVDr. drsnosrstý84913 V4 9,0kg, samiččí hlava s méně znaky, korektní stavba těla, dobrá mechanika pohybu
třída mladých Švec Jaroslav MVDr. hladkosrst84573 Glenn Magic Seven V1,CAJC 9,10 kg, skus nůžkový, černopálený pes silnější kostry, výrazná samčí hlava, rovný hřbet, korektní úhlení obou párů končetin, výborná mechanika pohybu, standardní osrstění.
třída mladých Švec Jaroslav MVDr. hladkosrst84996 Brenda Bella Morawia V1,CAJC,BOJ,BOB 8,30 kg, červená fena pěkné hlavy, perfektní osrstění, korektní stavby těla, výborná mechnaika pohybu.
třída mladých Švec Jaroslav MVDr. hladkosrst84340 Ebony Princess Obsidian Bohemia VD1 OH 32 cm, ušlechtilá hlava s méně výrazným pálením, správná horní i spodní linie, správné zaúhlení i postavení končetin, dobrá mechanika pohybu, dobrá kvalita srsti, chybí znaky na hrudi.
třída mladých Švec Jaroslav MVDr. hladkosrstRKF 3161357 VD2 OH 30 cm, ušlechtilá samičí hlava, správná horní i spodní linie, dobré zaúhlení končetin, výborná mechanika pohybu, osrstění řidší na hlavě, krku a hrudi.
třída otevřená Sunebring Paula dlouhosrst82363 Armin ze Zvonovic Neposouzen Masculine male, good head, good neck and back, good angulations, moves well, a bit wavy coat, good colur,unfortunately the dog doesn´t show to see has mouth measure him. (Pes, dobrá hlava, dobrý krk a záda, dobré úhlení, dobrý pohyb, trochu zvlněná srst, dobrá barva, bohužel neukázal skus, nelze změřit.)
třída otevřená Sunebring Paula dlouhosrst80845 Ruby Rhiannon Anamsunamon V1, CAC, CACIB 33 cm, feminine bitch, beautiful head, correct mouth, a bit short in neck, good back, good forechest and ribs. Well angulated, moves very well from all sides, very good color and coat. (33cm, samiččí výraz, překrásná hlava, korektní morda, kratší krk, dobrý hřbet, dobrý hrudník a předhrudí. Výborně úhlená, velmi dobrý pohyb ze všech stran, velmi dobrá srst a barva.)
třída otevřená Sunebring Paula dlouhosrst81871 Abbey Forest Engel Dianette V1, CAC, CACIB 30 cm, very nice bitch, good head and expression, correct mouth, strong under jaw, long veck, strong topline, very good forechest, well formed ribs, very good angulation, moves well, good coat and colour. (30cm, velmi pěkná fenka, dobrá hlava a výraz, korektní morda, silná spodní čelist, dlouhý krk, pevná horní linie, velmi dobré předhrudí a formování řeber, velmi dobré úhlení, správný pohyb, dobr
třída otevřená Sunebring Paula dlouhosrstSPKP 6790 V2, r.CAC Masculine male, good head, correct mouth, good neck, strong back, good forechest and ribs, ordinary angulations moves with lot of energy but shoul have more ? and drive, good coat and colour. He need more self confidence and ring straining (Pes, dobrá hlava, korektní skus, dobrý krk, silná záda, dobré předhrudí a žebra, standardní zaúhlení, energický pohyb, ? , dobrá srst a barva. Potřebují více
třída otevřená Sunebring Paula dlouhosrst82309 Greis z Neratovické skalky VD2 31 cm, feminine bitch, quite good head, scissor bite, would prefer stronger under jaw, bit short in neck, good back, sloping croup, good forechest and ribs, ordinary angulation, moves well in front, need more drive from behind. Would prefer more coat, good colour. Lacking both up P1. (31cm, samiččívýraz, velmi dobrá hlava, nůžkový skus, preferovala bych silnější spodní čelist, kratší krk, spáditá
třída otevřená Sunebring Paula (SE) hladkosrst83375 Rampepurda Pro-Euro V1 OH 30,5 cm, small bitch with feminine head, woul prefer a stronger muzzle, correct mouth, good neck and back, good forechest and ribs, good angulations, moves well from the side a bit close in the front, good coat and colour, a little bit high tail carriage. (OH 30,5cm, malá fenka se samiččí hlavou, preferovala bych silnější čenich, korektní morda, dobrý krk a hřbet, dobrý hrudník a předhrudí, dob
třída otevřená Švec Jaroslav MVDr. drsnosrstý84196 Dorka z Roštěnských boří V1, CAC, CAC ČMKU, CACIB Fena barvy divočáka, typické samiččí hlavy, korektní stavby těla, standardní osrstění se znaky
třída otevřená Švec Jaroslav MVDr. drsnosrstý80244 Jerry Viva Moravia V1, CAC, r., CACIB 9,1kg, pes ušlechtilé hlavy, nůžkový skus, korektní horní i spodní linie, výborné úhlení končetin, dobré nesení prutu, mírně měkčí srst, v pohybu výborný
třída otevřená Švec Jaroslav MVDr. hladkosrst84189 Fanny z Poschingeru V1 7,80 kg, typická ušlechtilá hlava feny, hřbetní linie zvýšená v hrudní části, v bedrech propadlá, spodní linie korektní, zaúhlení korektní, osrstění standardní, pohyb korektní.
třída otevřená Švec Jaroslav MVDr. hladkosrstSPKP 7130 Elton z Hradskej Hory V1,CAC 9,80 kg, červený pes silné kostry, typická samčí hlava, výrazné předhrudí, korektní stavba těla, prostorný elegantní pohyb, správné osrstění.
třída otevřená Švec Jaroslav MVDr. hladkosrst83398 Sandokan S Pro-Euro V1,CAC,CAC ČMKU,CACIB OH 31 cm, černopálený pes, oko tmavé, dobrého pálení, výborná horní i spodní linie, výborná mechanika pohybu, dobře nasazený prut, dobré zaúhlení končetin.
třída otevřená Švec Jaroslav MVDr. hladkosrst82287 Quantum of Solace Pro-Euro V1,CAC,r.CACIB OH 31 cm, červená fena ušlechtilé hlavy, výrazné předhrudí, správná horní i spodní linie, správné zaúhlení i postavení končetin, prostorný pohyb.
třída pracovní Sunebring Paula dlouhosrst83472 Ursa Emmonsi Anamsunamon V1 30 cm, elegant bitch, good head, scissor bite but could have a stronger under jaw, good back and neck, good forechest a bit short ribs and very short breast bone, good angulations, moves well, good coat and colour. (30cm, elegantní fena, dobrá hlava, nůžkový skus ale měla by mít silnější spodní čelist, dobrý hřbet a krk, dobré předhrudí, kratší žebra a velmi krátká hrudní kost, dobré úhlení, správ
třída pracovní Sunebring Paula dlouhosrst85476 V1, CAC 32 cm, elegant male, very good head, scissor bite, missing P1 up left side, good angulations, moves well, good coat and colour. (32 cm, elegantní pes, velmi dobrá hlava, nůžkový skus, chybí P1 vlevo nahoře, dobré úhlení, dobrý pohyb, dobrá srst a barva.)
třída pracovní Sunebring Paula dlouhosrst82308 Gonny z Neratovické skalky VD2 35 cm, Male with a masuline head, correct mouth a bit, short in neck, a bit tensed ? too sloping croup, good forechest and ribs, good angulations, moves well, good coat and colour. (35 cm, pes se samčí hlavou, správný skus, trochu krátký krk, ?, příliš skloněná záď, dobré předhrudí a žebra, dobré úhlení, dobrý pohyb, dobrá srst a barva.)
třída pracovní Sunebring Paula (SE) hladkosrst82282 Pirate Black Pearl Pro-Euro V1 OH 35 cm, a male where I would prefer a more masculine head, muzzle should be stronger, correct mouth, good neck and back, good forechest and ribs, well angulated, moves well, good coat and colour. (OH 35cm, pes, u kterého bych preferovala více samčí hlavu, čenich by mohl být delší, dobrý krk a hřbet, dobré předhrudí a hrudník, správně úhlený, správný pohyb, dobrá srst a barva.)
třída pracovní Sunebring Paula (SE) hladkosrstRKF 2643812 VD2 OH 38 cm, too big male, masculine head, would prefer a longer muzzle, correct mouth, strong back, ordinary forechest, very deep chest, ordinary angulations, moves well, a bit high in tail carriage. (OH 38cm, příliš velký pes, samčí hlava, preferovala bych delší čenich, korektní morda, pevný hřbet, standardní předhrudí, velmi hluboký hrudník, standardní úhlení, správný pohyb, trochu výše nesený pru
třída pracovní Švec Jaroslav MVDr. drsnosrstý76845 Black od Hradu Hus V1- Pes barvy divočáka, silné kostry, výrazné samčí hlavy, korektní stavby těla, výborná mechanika pohybu, standardní osrstění
třída pracovní Švec Jaroslav MVDr. drsnosrstý82302 Fany od Pěti bratrů VD1 7,70kg, fena pěkné hlavy s výraznými znaky, oko tmavé, horní linie měkčí ve hřbetě, klenutá v bedrech, postavení a úhlení končetin vpředu korektní, zadní strmější, standardní osrstění, dobrá mechanika pohybu
třída pracovní Švec Jaroslav MVDr. hladkosrstPKR 25378 Zoran-Czuk Hodowla Myšlinów V1 9,70 kg, hnědý pes s pálením, méně výrazným, na hrudi téměř chybí, ušlechtilé hlavy, správné horní i spodní linie, správné zaúhlení a postoj, výborná emchanika pohybu, správné osrstění.
třída pracovní Švec Jaroslav MVDr. hladkosrstRKF 2804964 V1 8,40 kg, fena černá s pálením, které je méně výrazné, na hrudi téměř chybí, korektní stavba těla, standardní osrstění, výborná mechanika pohybu.
třída pracovní Švec Jaroslav MVDr. hladkosrstRKF 3161356 V1,CAC,CAC ČMKU,CACIB,BOB OH 29 cm, ušlechtilá dlouhá hlava, správná horní i spodní linie, správné zaúhlení i postavení končetin, kvalitní osrstění, výborná mechanika pohybu.
třída šampionů Sunebring Paula dlouhosrstSPKP 6753/11 V1 29 cm, champ male could be a little bit more masculine, correct mouth, good neck and topline, good forechest, a bit short i n ribs and ?, ordinary angulation, moves well, good coat and colour. (29 cm, pes šampion, měl by být trochu více samčí, správná morda, dobrý krk a horní linie, dobré předhrudí, trochu krátký v žebrech a ?, standardní úhlení, dobrý pohyb, dobrá srst a barva.
třída šampionů Sunebring Paula dlouhosrst81870 Alex Forest Engel Dianette V1, CAC, CACIB, BOB 34 cm, a champ. male with a beautiful noble head, correct mouth, long neck, strong back, good forechest and ribs, well angulated, moves very well, good coat and colour. (34 cm, šampion pes s krásnou ušlechtilou hlavou, správné mordy, dlouhý krk, silná záda, dobré předhrudí a žebra, dobře zaúhlený, velmi dobrý pohyb, dobrá srst a barva.)
třída šampionů Sunebring Paula dlouhosrst82118 Skamandros Sorbon Anamsunamon V1, r.CAC, r.CACIB 34 cm, nice champ male, beautifull head, corect mouth, good neck and back, good forechest and ribs, well angulated, mover well but should have more spirit. A bit closed in behind. Very good colour and coat. (34 cm, pěkný šampion pes, krásná hlava, korektní morda, dobrý krk a záda, dobré předhrudí a žebra, dobře zaúhlený, dobrý pohyb, ale měla by mít většího ducha. Trochu uzavřen vzadu. Velmi dobrá
třída šampionů Sunebring Paula dlouhosrstRKF 2790344 V3 31 cm, a male where i woudl prefer more masc. head, correct mouth, a bit short in neck, strong back, good forechast and ribs, good angulations, moves very well, good coat and colour. (31 cm, pes, měl by mít více samčí hlavu, korektní morda, trochu krátký krk, pevný hřbet, dobré předhrudí a žebra, dobré úhlení, velmi dobrý pohyb, dobrá srst a barva.)
třída šampionů Sunebring Paula dlouhosrst76513 Frigo Gold Madeira VD 36,5 cm, a champ male a bit too big, masc. head, correct mouth, good neck and back, good forechest and ribs, well angulated, moves very well, very nice colour and good coat. Because of the size - very good. (36,5 cm, šampion pes, trochu větší, samčí hlava, korektní morda, dobrý krk a záda, dobré předhrudí a žebra, dobře zaúhlený, velmi dobrý pohyb, velmi pěkná barva a dobrá srst. Vzhledem k veliko
třída šampiónů Sunebring Paula (SE) hladkosrstRKF 2730543 V1,CAC,CAC ČMKU,CACIB "OH 35 cm, feminine bitch, quite good head, I would prefer a longer and stronger muzzle, correct mouth, good neck and back, good forechest and ribs, well angulated, moves very well, good coat and colour. (OH 35cm, ""ženská"" fenka, velmi dobrá hlava, ale preferovala bych delší a silnější čenich, korektní morda, dobrý krk a záď, dobré předhrudí a hrudník, správně zaúhlená, velmi dobrý pohyb, správn
třída šampiónů Sunebring Paula (SE) hladkosrstRKF 2450457 V1,CAC,CAC ČMKU,CACIB,BOB OH 35 cm, male with good proportions, quite good read, muzzle should be a bit stronger and longer, correct mouth, good back and neck, good forechest and ribs, well angulated, good coat and colour. (OH 35cm, pes správných proporcí, dost dobrá hlava, čenich by měl být delší a silnější, korektní morda, dobrý krk a hřbet, dobré předhrudí a hrudník, správně zaúhlený, dobrá srst i barva.)
třída šampiónů Švec Jaroslav MVDr. drsnosrstýOHZB/RD/23643 V1, CAC 7,40kg, fena hnědá se žíháním, ušlechtilé hlavy se znaky, korektní stavby těla, výrazné předhrudí, správné osrstění, fena v říjnu po štěňatech.
třída šampiónů Švec Jaroslav MVDr. hladkosrstRKF 3052312 V1,CAC OH 31 cm, fena černá s pálením, dobré samičí hlavy, správná horní i spodní linie, výborná mechnaika pohybu, dobré osrstění, na hlavě poněkud řidší.
třída šampiónů Švec Jaroslav MVDr. hladkosrst79799 Favola Luca of Lady Erica V1,CAC,CAC ČMKU,CACIB 9,30 kg, červená fena silnější kostry, ušlechtilá fenčí hlava, korektní stavba těla, standardní srst, výborná mechanika pohybu, výborné předvedení.
třída šampiónů Švec Jaroslav MVDr. hladkosrstPKR 25388 Paco z Pierackiego Klanu V1,CAC,CAC ČMKU,CACIB 9,60 kg, červený pes středně silné kostry, ušlechtilá hlava, korektní stavba těla, správný odstup, výrazné předhrudí, dobrá mechanika pohybu, standardní osrstění.
třída šampiónů Švec Jaroslav MVDr. hladkosrstRKF 2723344 VD2 10,40 kg, červený pes silné kostry, ušlechtilé samčí hlavy, rovný hřbet, výrazné předhrudí, nízký odstup, spodní linie je ale korektní, zaúhlení i postavení končetin správné, správné osrstění.
třída veteránů Švec Jaroslav MVDr. drsnosrstý58180 Brit od Květušského potoka V1, BOV 8,10kg, 13-ti letý pes ve vynikající kondici, krásná hlava, korektní stavba těla, výborný pohyb
třída veteránů Švec Jaroslav MVDr. hladkosrst68438 Rebeca z Poschingeru V1,BOV 8,90 kg, červená fena, samičí hlava s tmavým okem, korektní úhlení končetin, perfektní kostra, perfektní osrstění, perfektní v pohybu.