Počet psů: 72054

29.08.2015 - MVP Mladá Boleslav

Třída Rozhodčí Ráz ČLP Jméno Klasifikace Posudek
mezitřída Perttu Stahlberg hladkosrst88493 Babeta Onyx Love of My Life V1 správná velikost, mohla by být silnější kostra, fenčí výraz, dostatečné předhrudí, dobré úhlení, dobře nasazený ocas, dobrá kvalita srsti a pálení, ale méně osrstěný hrudník, ne zcela pevná vrchní linie, krk by měl být delší, poměrně volný pohyb předních končetin
mezitřída Perttu Stahlberg hladkosrst88620 Andrew the Prince z Úplňku V1, CAC, CACIB, BOB výborný typ a proporce, dobrá velikost a síla kostry, pěkný výraz, pěkné tmavé oko, spodní čelist by mohla být silnější, dostatečné předhrudí odpovídající věku, velmi pěkný hrudník, dobré úhlení, dobrá kvalita srsti a zbarvení, dobře nasazený ocas, dobrá vrchní linie, pěkný pohyb, velmi pěkné předvedení
mezitřída Perttu Stahlberg hladkosrst88623 Anastasia z Úplňku V1, CAC, CACIB, BOS výborný typ aproporce, pěkná samičí hlava s dobrý výrazem, dostatečné předhrudí, dobrý hrudní koš, velmi dobré zaúhlení, pěkná srst a zbarvení, dobře nasazený ocas, dobrá vrchní linie, pěkný pohyb
mezitřída Perttu Stahlberg hladkosrst88038 Ischa z Hradu Homolka V2, res. CAC správná velikost, silnější kostra, pěkná samičí hlava, dobré předhrudí, silný hrudník, dobrá srst a barva, dobře nasazený ocas, dobrý pohyb s delším krokem
mezitřída Stählberg Perttu dlouhosrst88284 Cookie Forest Engel Dianette V1, CAC good size, masculine head, needs more forechest, short upper arm and ribcage, good coat and colour, strong bones, enough angulated, still a little soft back, needs more training on a table (dobrá velikost, samčí hlava, potřebuje více předhrudí, krátké nadloktí a hrudník, dobrá srst a barva, silná kostra, dostatečně zaúhlený, ještě trochu měkčí hřbet, potřebuje více tréninku na stole-¨)
mezitřída Stählberg Perttu dlouhosrst88261 Zoe Elimar Doubrava V1, CAC, CACIB still in size, nice head with good expression, could have more forechest and longer ribcage, too falling croup, not quite solid topline, should move with longer steps, especially in front (ještě ve správné velikosti, pěkná hlava sdobrým výrazem, mohla by mít více předhrudí a delší hrudník, příliš spáditá bedra, ne úplně pevný hřbet, měla by mít delší krok, zvlášět v předu.)
mezitřída Stählberg Perttu dlouhosrst88723 Dixi z Růžového palouku V1, CAC, CACIB, BOB good size and strenght, could have better masculine expression and better forechest, short ribcage, nice tail set, good colour and markings, moves with enough long steps, good topline (dobrá velikost a síla, mohl by mít lepší samčí výraz a lepší předhrudí, krátký hrudník, pěkně nasazný prut, dobrá barva a znaky, pohyb s dostatečně dlouhým krokem, dobrá horní linie.)
mezitřída Stählberg Perttu dlouhosrst88694 Mrška Držka Naše poupátko V1, CAC, r. CACIB excellent type and proprtions, good size, nice feminine head, could have better forechest, short upper arm, nice ribcage, good coat and colour, could be better angulated in front, good in the rear, stilla little soft back (výborný typ a proprce, dobrá velikost, pěkná fenčí hlava, měl by mít lepší předhrudí, krátké nadloktí, pěkný hrudník, dobrá srst a barva, měla by být lépe úhlená vpředu, dobře v
mezitřída Stählberg Perttu drsnosrstý88325 Larra Dogabo V1 good size, good strenght, nice head and expression, needs more forechest, still a little soft coat, good tail set, still soft back, and loose elbows, sound movement (správná velikost a síla, pěkná hlava a výraz, potřebuje více předhrudí, ještě trochu měkčí hřbet a volné lokty, vydatný pohyb)
mezitřída Stahlberg Perttu drsnosrstý88646 Betty z Heřmanova domu V1- nice size, good strenght, female head, enough forechest for her age, nice shape of ribcage, good angulated, enough coat, good tail set, moves the hind legs under body, still soft back (pěkná velikost, dobrá síla, fenší hlava, dostatečné předhrudí vzhledem k věku, pěkný tvar hrudníku, dobře zaúhlená, dostatek srsti, správně nasazený prut, zadní nohy v pohybu podsazuje pod tělo, ještě měkký hřbet.)
mezitřída Stählberg Perttu drsnosrstý88345 Meggie Dogabo V1, CAC, CACIB good size, correct proportions, long head, dark eyes, good forechest, short upper arm, ribcage should be longer and coat rough, well angulated, moves with very long steps, nice temperament, very well shown (dobrá velikost, korektní proporce, dlouhá hlava, tmavé oko, dobré předhrudí, kratší nadloktí, hrudník by mohl být delší a srst drsnější, správně zaúhlneá, pohybuje se velmi dlouhým krokem, pěkn
mezitřída Stählberg Perttu drsnosrstý88606 Gucci Foxe's castle V1, CAC, CACIB, BOS quite big, round eyes but could be darker, good forechest, nice shape of ribcage, the coat quality could be better, moves with quite short steps, the back needs to became more solid (trochu vělký, kulaté oko, ale mohlo by být tmavší, dobré předhrudí, pěkný tvar hrudníku, kvalita srsti by mohla být lepší, trochu kratší krok, hřbet by měl být pevnější.)
mezitřída Stählberg Perttu drsnosrstý88969 Fifi ze Zbožíčka VD2 good size, feminine head, enough forehcest, short upper arm, too soft coat, good tail set, short ribcage, moves O.K., needs more selfconfidence and more training, especially on table (správná velikost, fenčí hlava, dostatek předhrudí, kratší nadloktí, příliš měkká srst, správně nasazený prut, krátký hrudník, pohyb O.K., potřebuje více seebdůvěry a více tréninku, zvláště na stole.
mezitřída Stählberg Perttu (FIN) hladkosrstPKR-27052 V1,CAC,CAC ČMKU,CACIB,BOB,BOG Excellent type and proportions, good masculine head, enoug forchest for his age, good ribcage, very well angulated, good coat quality and enough clear markings, exc. Muscle condition, good tail set, good top line, very nice mover.
pracovní Stählberg Perttu DLS3260 Eberhard Avantazh V1, CAC, r. CACIB strong male , should have stronger underjaw, dark eyes, ex.forechest, very nice msucle condition, the ribcage should be longer, a little dry hair, very well angulated, good colour and marking, turns behind the legs outside, should move with longer steps behind (silný pes, měl by mít silnější spodní čelist, tmavé oko, výborné předhrudí, velmi pěkná kondice osvalení, hrudník by mohl být delší, troch
třída dorostu Perttu Stahlberg hladkosrst90375 Griotka Vives Bohemia VN 1 trochu větší pro králičí ráz, pěkná hlava a výraz, dostatečné předhrudí vzhledem k jejímu věku, dobrý hrudník, vysoko nasazený ocas, dobrá kvalita srsti, na hrudníku řidší osrstění, mohlo by být výraznější pálení, měkký pohyb, velmi dobré předvedení
třída dorostu Perttu Stahlberg hladkosrst90373 Grappa Vives Bohemia VN1 dobrá velikost a síla kostry, pěkná samičí hlava, dobré předhrudí (velmi dobré vzhledem k věku), kratší lopatka a hrudní koš, dobré úhlední, dobrá kvalita srsti, příliš vysoko nesený ocas, dobrý pohyb, milá povaha
třída dorostu Stählberg Perttu dlouhosrst90248 Dita Gold Vargo VN1 very promising puppy, good size, ex.type, nice head and good forechest for her age, strong ribcage, nice coat and colour, still soft movements, happy temperament but needs more training on the table (velmi nadějné štěně, dobrá velikost a výborný typ, pěkná hlava, dobré předhrudí vzhledem k věku, silný hrudník, pěkná srsta barva, ještě měkčí pohyb, veselá povaha, ale potřebuje více tréninku na sto
třída dorostu Stählberg Perttu dlouhosrst90273 Isoké Canis of Czech VN1 nice size and correct type, feminine head, needs more forechest, good coat quality and markings, enough angulated, moves well when she wants, need time to develop (pěkná velikost a korektní typ, fenčí hlava, potřebuje více předhrudí, dobrá kvalita srsti a znaků, dostatečně zaúhlená, pohyboje se dobře, pokud chce, potřebuje čas na vývin.)
třída dorostu Stählberg Perttu dlouhosrst90435 Sep Naše poupátko VN1 good size, nice type, masculine head, needs more forechest, short ribcage, enough angulation in front, better in rear, nice coat and colour, good top line, sounf movements (dobrá velikost, pěkný typ, samčí hlava, potřebuje více předhrudí, krátký hrudník, dostatešěn úhlený v předu, lépe vzadu, pěkná srst a barva, dobrá horní linie, vydatný pohyb.)
třída dorostu Stählberg Perttu dlouhosrst90437 Siréna Naše poupátko VN1 a beautifull female puppy, very promising, nice feminine head, good forechest for her age, nice chape of a ribcage, it should be longer, ex.coat and colour, still loose elbows, very nice movements, good luck for the future (krásné štěně, velmmi nadějné, pěkná fenčí hlava, dobré předhrudí na její věk, pěkný tvar hrudníku, měl by být delší, výborná srst a barva, ještě volné lokty, velmi pěkný pohyb,
třída mladých Perttu Stahlberg hladkosrst89920 Spice Girl Onyx Moravia V1, CAJC, BOJ vynikajicí typ a proporce, dobrá velikost, mohla by být trochu silnější kostra, pěkné předhrudí, krátká lopatka, pěkný hrudní koš, dobrá kvalita srsti a zbarvení, dobře nasazený ocas, pěkný pohyb
třída mladých Stählberg Perttu dlouhosrst89461 Freia z Ostrožských jezer V1 good strength and size, feminine head, forehead should be stronger, needs to have more forechest, short ribcage, too falling croup, good coat quality, not quite solid back, could move with long steps, especially behind, needs more time (dobrá síla a velikost, fenčí hlava, čelo by mělo být silnější, potřebuje více předhrudí, krátký hrudník, příliš spáditá záď, dobrá kvalita srsti, ne příliš pevný h
třída mladých Stählberg Perttu dlouhosrst90029 Herunúmen Hildórien of Elven Star V1 good size, yellow eyes, masculine expression, good forechest, short ribcage, good muscle condition, still soft back, good tail set, moves well when he wants, needs more time and practise (dobrá velikost, žluté oko, samčí výraz, dobré předhrudí, krátký hrudník, správná kondice osvalení, ještě měkký hřbet, sorávně nasazený prut, dobře se pohybuje, když chce, potřebuje více času a tréninku.)
třída mladých Stählberg Perttu dlouhosrst89018 Black z Divoké vody V1, CAJC good size and strenght, still round skull, good forechest for his age, nice ribcage, enough angulated in front, better behind, still the back not solid, moves well (dobrá velikost a síla, ještě kulatá lebka, vzhledem k věku dobré předhrudí, pěkný hrudník, dostatečně úhlený vpředu, lépe vzadu, hřbet ještě není pevný, správný pohyb)
třída mladých Stählberg Perttu dlouhosrst89891 Bessie Golden Aso V1, CAJC, BOJ, BOS good size and strenght, nice head and expression, good dark eyes, very good forechest for her age, ribcage should be longer, good coat quality and markings, nice top line, stilla little narrow in front, moves well (dobrá velikost a síla, pěkná hlava a výraz, dobré tmavé oko, velmi dobré předhrudína její věk, hrudník by mohl být delší, dorbá kvalita srst a znaků, pěkná horní linie, stále ještě užš
třída mladých Stählberg Perttu dlouhosrst90000 Safira Amery V1, CAJC, BOJ, BOS good size, ev.type and proportions, beautifull head, enough forechest for her age, nice shape of ribcage, good coat and colour, enough angulated in front, better in rear, nice topline, moves very well (dobrá velikost, výborný typ a proporce, krásná hlava, dostatek předhrudí vzhledem k věku, pěkný tvar hrudníku, dobrá srst a barva, dostatečně úhlená v předu, lépe vzadu, pěkná horní linie, velmi dob
třída mladých Stählberg Perttu dlouhosrst90192 Prestige Dagi-Dog (FCI) V2 good strenght, nice head with good expression, good forechest for his age, the ribcage needs to develop and should be longer, good coat quality and colour, in good muscle condition, still narrow in front, still very soft back, paralell nice movement (dobrá síla, pěkná hlava s dobrým výrazem, dobré předhrudí vzhledem k věku, hrudník se musí vyvíjet a měl by být delší, dobrá kvalita srsti a zbarven
třída mladých Stählberg Perttu dlouhosrst89150 Car z Chlumské stráně V3 strong young male, masculine head, enough long ribcage, good muscle condition, enough angulated in front, better behind, still soft back, paralell movements, needs more selfconfidence and training (silný mladý pes, samčí hlava, dostatečně dlouhý hrudník, dobré osvalení a kondice, dostatek zaúhlení vpředu, lepší vzadu, stále měkčí hřbet, paralelní pohyb, potřebuje více sebedůvěry a tréninku)
třída mladých Stählberg Perttu drsnosrstý90070 Brok Toulavá tlapa V1, CAJC excellent size, type and proportions, very nice head, dark eyes, enough forechest for his age, nice ribcage, coat of right quality, still a little soft back, high tail set, well angulated, lovely temperament, very well handelt (výborná velikost, typ a proporce, velmi pěkná hlava s tmavým okem, dostatečné předhrudí vzhledem k věku, pěkný hrodník, srst správné kvlaity, stále trochu měkčí hřbet, vyso
třída mladých Stählberg Perttu drsnosrstý89564 Dear Naomi Kalokagathia V1, CAJC, BOJ still in size, exc.type and proportions, nice head with dark eyes, very good forechest for her age, enough long ribcage, nice coat quality, good angulated, moves with enough long steps (ještě správná velikost, výborný typa proporce, pěkná hlava s tmavým okem, velmi dobré předhrudí vzhledem k věku, dostatečně dlouhý hrudník, pěkná kvalita srsti, dobře zaúhlená, pohybuje se dlouhým krokem.)
třída mladých Stahlberg Perttu drsnosrstý89975 Žaryk od Řeky Lomnice V1, CAJC, BOJ very promising young male, good size, excellent head with beautifull expression, enough forechest for his age, exc.coat quality, good tail set, still a little soft back, sound movement, nice temperament (velmi nadějný mladý pes, správná velikost, výborná hlava, krásný výraz, dostetčné předhrudí vzhledem k věku, výborná kvlaita srsti, správně nasazený ocas, ještě měkčí záda, výrazný pohyb)
třída mladých Stählberg Perttu drsnosrstý89563 Day by Day Mabel Kalokagathia V1, CAJC, BOJ, BOS good size, excellent type and proportions, nice feminine head with dark eyes, very nice forechest, good ribcage, very well angulated, excellent coat quality, good tail set, sound movements, very nice temperament (správná velikost. Výborný typ a proporce, pěkná fenčí hlava s tmavým okem, velmi pěkné předhrudí, správný hrudník, velmi dobře zaúhlená, výborná kvalita srsti, správně nasazený prut, vyda
třída mladých Stählberg Perttu drsnosrstý89934 Ping Pong Pussy Vitoraz V2 still in size, nice head with dark eyes, a little low earset, very nice forechest, short upper arm, good shape of ribcage but could be a little longer, needs more muscle, very good angulated, still quite soft back, a little round loin, the coat not in the best show condition today, sound movements (ještě správná velikost, pěkná hlava s tmavým okem, míže nasazené slecho, velmi pkěné předhrudí, krát
třída mladých Stählberg Perttu (FIN) hladkosrst89569 Betany Amber Twine V1,CAJC Good size, enough strenght in bones, feminine head, the eye colour is OK with this pigment, good forchest, nice ribcage, good coat quality and markings, very high tail set and carriage, still loose elbows, moves with long steps.
třída mladých Stählberg Perttu (FIN) hladkosrst89566 Best Amber Twine V1,CAJC,BOJ Good size and strenght, nice masculine head, excellent forchest, deep ribcage, very well angulated, good coat quality, but should have more coat in chest and better markings, good tail set, still doft back, not quite strenght hind legs, still soft in front.
třída otevřená Stählberg Perttu dlouhosrst88466 Bella Veg Star V1 maximum size, good bones, in exc.muscle condition, dark eyes,a little short forehead, not enough forechest, ribcage should be longer, good coat quality and markings, still soft back, should move with longer steps (maximální velikosti, dobrá kostra, vevynikající kondici osvalení, tlavé oko, trochu kratší temeno, nedostatek předhrudí, hrudník by měl být dleší, dobrá kvalita srsti a znaků, ještě měkk
třída otevřená Stählberg Perttu dlouhosrst84818 Wakan-Tanka Anamsunamon V1, CAC, r. CACIB the bigger size, good head and expression, not enough forechest, short ribcage, falling croup, nice coat quality and colour, a little bit narroew in front, sound movement with long steps (větší velikost, dobrá hlava a výraz, nedostatečné předhrudí, krátký hrudník, spáditá bedra, pěkná kvalita srsti a barva, trochu užší vpředu, vydatný pohyb s dlouhým krokem.)
třída otevřená Stählberg Perttu dlouhosrst84728 Gazík Naše poupátko V2, r. CAC good sizeexcellent type, nice head, needs more forechest, nice ribcage, good coat and colour, a little soft back, sound movements, needs more selconfidence and training, especially on the table. (dobrá velikost, výborný typ, pěkná hlava, potřebuje více předhrudí, pěkný hrudník, dobrá srst a barva, lehce měkčí hřbet, vydatný pohyb, potřebuje více sebevědomí a tréninku, zvl.na stole.)
třída otevřená Stählberg Perttu dlouhosrst81382 Citrón Naše poupátko VD3 maximum size, good bones, a little round skull, not enough forechest, good ribcage, falling croup, alittle dry coat for today, nice colour, loose elbows, soft back, moves hind legs under the body, nice temperament (maximální velikost, dobrá kostra, trochu kulatá lebka, nedosatek předhrudí, dobrý hrudník, spáditá bedra, dnes trochu sušší srst, pěkná barva, volné lokty, měkký hřbet, podsazuje zadní
třída otevřená Stählberg Perttu drsnosrstý88359 Iriss Jesie Polover V1 good size, correct proportions and strenght, nice feminine head with dark eyes, could have more forechest, short upper arm, strong, but a little short ribcage, good coat quality, too falling croup., not quite stright back, could be better angulated and move with longer steps behind (správná velikost, korektní proporce a síla, pěkná fenčíá hlava s tmavým okem, mohla by mít výraznější předhrudí, krá
třída otevřená Stahlberg Perttu drsnosrstýPKR-IV-26819Ss V1, CAC, CAC ČMKU, BOB Should have better scissors bite, good size, ex.type, a nice head, good shape of ribcage, good coat and colour, nice muscle conditions good tail set, good topline and sound movements, still a little loose elbows (měl by mít lepší nůžkový skus, správná velikost, výborný typ, pěkná hlava, dobrý tvar hrudníku, dobrá srst a barva, pěkná kondice osvalení, správné nasazení prutu, dobrá horní linie a výr
třída otevřená Stählberg Perttu drsnosrstý86862 Dinanda z Vejminku V1, CAC, r. CACIB real kanninchen (rabbit) round eyes, short forehead, mice forechest, ribcage should be longer exc.coat quality, well angulated, good topline, nnice tail set and sound movement (skutečně králičí typ, kulaté oko, krátké čelo, pěkné předhrudí, hrudník by mohl být delší, výborná kvlaita srsti, správně zaúhlená, dobrá horní linie, pěkně nasazený prut, vydatný pohyb
třída otevřená Stählberg Perttu drsnosrstý88751 Jennifer Bangó Vitoraz V2, r. CAC good size, nice bones, good eyes and ears, enough forechest, strong ribcage of good shape, good colour and markings, not quite solid back, beautifull in standing, but unfortunatelyl doesn't want to move today, very well handled (správná velikost, pěkná kostra, dobré oko a slecho, dostatečné předhrudí, silný hrudník dobrého tvaru, správná barva a odznaky, , ne úplně pevný hřbet, nádherná v postoji,
třída otevřená Stählberg Perttu (FIN) hladkosrst84773 Barny z Hedviččina údolí V1 Good size, masculine head, needs more forchest, strong fibcage, good coat quality and markings, a little hight tail set, moves enough long steps.
třída otevřená Stählberg Perttu (FIN) hladkosrst87880 Farah od Ledného potoka V1 Good size, enough strenght in bones, feminine head, good forchest, ribcage should be longer, good coat quality and markings, good muscle condition, soft back, the underline is too much withdrawings, good tail set, should move with longer steps behind.
třída otevřená Stählberg Perttu (FIN) hladkosrst83977 Brok z Horeckého boru VD2 Good size, nice head with masculine expression, enoug forchest, strong ribcage, that should be longer, ex. Muscle condition, good coat quality and enough markings, soft back, should move with longer steps, needs more selfconfidence.
třída pracovní Stählberg Perttu dlouhosrst85508 Dexi z Chalupského domu V1, CAC good size, enough strong bnes, should have a longer forhead, not enough forechest and longer ribcage, good muscle condition, good coat and colour, soft back, moves with enough long steps. (dobrá velikost, dostatečně silná kostra, měl by mít delší čelo, nedosatek předhrudí, delší hrudník, dobrá svalová kondice, dobrá srst a barvaměkký hřbet, pohyb s dostatečně dlouhým krokem.)
třída pracovní Stählberg Perttu dlouhosrst80658 Isis Gold Madeira V1, CAC, CACIB, BOS good size, excellent type and proportions, feminine head, good expression, nice forechest, ribcage should be longer, good coat quality, a little short movements in front, otherwise good ballanced (dobrá velikost, výborný typa proporce, fenčí hlava, dobrý výraz, pěkné předhrudí, hrudník by mohl být delší, dobrá kvalita srsti, kratší krok vpředu, každopádně dobře vyvážená)
třída pracovní Stählberg Perttu dlouhosrst86230 V1, CAC, r. CACIB strong male , should have stronger underjaw, dark eyes, ex.forechest, very nice msucle condition, the ribcage should be longer, a little dry hair, very well angulated, good colour and marking, turns behind the legs outside, should move with longer steps behind (silný pes, měl by mít silnější spodní čelist, tmavé oko, výborné předhrudí, velmi pěkná kondice osvalení, hrudník by mohl být delší, troch
třída pracovní Stählberg Perttu dlouhosrst88787 Dasty z Čepínů V2 strong male, masculine head, dark eyes, well set ears, nice forechest, a little soft ribcage wich needs to develop, good coat quality and colour, still loose elbows and little high tail set, moves with enough long steps (silný pes, samčí hlava, tmavé oko, správně nasazené slecho, pěkné předhrudí, trochu jemnější hrudník, který se potřebuje vyvíjet, dobrá kvalita srsti a barva, ještě volnější lokty
třída pracovní Stählberg Perttu drsnosrstý87705 Zlata od Strážné skály V1 good size, correct proportions and strenght, nice expression, enough forechest, the upeper arm should be longer, the ribcage also should be longer, good coat quality, should be better angulated in rear, correct tail set, quite soft back, moves with enought long steps but a little narrow behind (správná velikost, proporce a síla, pěkný výraz, dostatek předhrudí, nadloktí by mohlo být delší, stejně
třída pracovní Stahlberg Perttu drsnosrstý86153 Bety z Kondrušova dvora V1- good size, enough bones, feminine head, enouhg forechest, short upper arm, nice ribcage, good coat quality, too falling croup, soft and not quite stride back, should move with loger steps, esp. Behind (dobrá veilkost, dostatečně silná kostra, fenčí hlava, dostatečné předhrudí, krátké nadloktí, pěkný hrudník, správná kvalita srsti, příliš spáditá bedra a nedosattečně dlouhý krork, zvláště vzadu. )
třída pracovní Stahlberg Perttu drsnosrstý86254 Ares ze Švabinského vrchu V1, CAC, r. CACIB should have better scissor bite, good size, nice head, enough forechest, good shape of ribcage, excellent coat quality, tail set good, should move longer steps, not quite solid back (měl by mít lepší nůžkový skus, správná velikost, pěkná hlava, dostatečné předhrudí, správný tvar hrudníku, výborná kvalita srsti, dobře nasazený ocas, měl by se pohybovat delším krokem, nepříliš pevný hřbet. )
třída pracovní Stahlberg Perttu drsnosrstýVDH/DTK10T2318R V2, r. CAC good size and strenght, enough dark eyes, good forechest, nice ribcage, excellent coat quality, correct tail set, good top line, should move with longer steps behind (správná velikost a síla, dostatečně tmavé oči, dobré předhrudí, pěkný hrudník, výborná kvalita srsti, korektně nasazený prut, dobrá horní linie, měl by se pohybovat vzadu delším krokem.
třída pracovní Stahlberg Perttu drsnosrstý87195 Xirius od Strážné skály VD3 slouhd have better scissor bite, strong head, good forechest, a little narrow ribcage, good coat quality and muscle condition, a little high tail set, could move with longer steps, not quite solid topline, loose movement in front (měl by mít lepší nůžkový skus, silná hlavam dobré předhrudí, trochu úzký hrudník, dobrá kvalita srsti a svalová kondice, trochu výše nasazený prut, měl by mít delší krok
třída pracovní Stahlberg Perttu drsnosrstý85850 Kenny Klim Chodsko VD4 good proportions, enough strenght, nice head, need more forechest, good shape of ribcage, good coat quality, high tail set, soft back, should be better, angulated behind and moved with longer steps, needs more selfconfidence (správné proporce, dostatečně silný, pěkná hlava, potřeboval by více předhrudí, dobrý tvar hrudníku, dobrá kvalita srsti, vysoko nasazený prut, měkký hřbet, měl by být lépe úh
třída pracovní Stählberg Perttu (FIN) hladkosrst84775 Black z Hedviččina údolí V1 Strong male, masculine strong head, good forchest, nice shape of ribcage, good coat quality and markings, a little round loin, moves with enough long steps, nice temperament.
třída pracovní Stählberg Perttu (FIN) hladkosrstRKF-3214712 V1,CAC,CAC ČMKU,BOS Very good size, ex.type and proportions, still OK bite, feminine head, round eyes, good forchest, strong nice ribcage, well angulatated, good coat quality, nice tail set, nice movements.
třída šampiónů Perttu Stahlberg hladkosrst86160 Elisabeth Magik od Jistej skály V1, CAC, res. CACIB výborný typ a proporce, správná velikost, pěkná samičí hlava, dobré předhrudí, hrudní koš by mohl být trochu delší, dobrá kvalita srsti s dostatečným pálením, dobře nasazený ocas, trochu volnější přední nohy, přesto dobrý pohyb a vrchní linie
třída šampiónů Stählberg Perttu dlouhosrst84767 Garfield od Náplavky V1, CAC, CACIB, BOB exc.type and proportions, the eyes should be darker, not enough forechest, nice ribcage, good coat quality and nice colour, good reach of neck, sound movements, very well handelt (výborný typ a proporce, oko by mělo být tmavší, nedostatek předhrudí, pěkný hrudník, dobrá kvalita srsti a pěkná barva, dobře nesený krk, vydatný pohyb, velmi dobře předvedený)
třída šampiónů Stählberg Perttu dlouhosrst86090 Johnnie Walker Hafuschka V1, CAC, CACIB, BOB good size and strenght, nice masculine head, enough forechest, the ribcage should be longer, good coat and colour, enough angulated in front, more in rear, a little high tail set, and narrow in front, should move with longer steps behind (dobrá velikost a síla, pěkná samčí hlava, , dostatek předhrudí, hrudník by mohl být delší, dobrá srst a barva, dostatečně úhlený vpředu, lépe vzadu, výše nasazen
třída šampiónů Stählberg Perttu drsnosrstý87312 Be Happy Kalokagathia V1, CAC, CACIB, BOB at the limit of the size, good head, dark eyes, nice forechest, strong ribcage, OK coat for today, well angulated, good topline, nice tail set, paralell sound movement (limitní velikosti, dobrá hlava, tamvé oko, pěkné předhrudí se silným hrudníkem, srst momentálně v pořádku, správně zaúhlneá, dobrá horní linie, pěkně nasazený prut, paralelní, vydatný pohyb.)
třída šampiónů Stählberg Perttu drsnosrstý87361 Nanuk Valentinka V1, CAC, CACIB, BOB good size, excellent type, nice forehcest, short upper arm, nice shape of ribcage, but could be a little longer, good coat and nice muscle condition, sound movements, a little wide in front (správná velikost, výborný typ, pěkné předhrudí, krátké nadloktí, pěkný tvar hrudníku, ale mohl by být delší, dobrá srst, pěkná svalová kondice, vydatný pohyb, trochu širší v předu.)
třída šampiónů Stählberg Perttu (FIN) hladkosrst72431 Andy Amber Twine V1 Nine years old male in excellent condition, long head, should have stronger forhead, good eyes, nice forchest, alread a little dry in the body, high tail set and tail carriage, loose elbows, should move with longer steps.
třída šampiónů Stählberg Perttu (FIN) hladkosrst80938 Darla z Raholin V1,CAC,r.CACIB Ex.type and proportions, feminine expression, should have stronger forhead, nice forchest, good ribcage, well angulated, nice tail set, excellent muscle condition, a little narrow behind and loose movement front, good top line.
třída šampiónů Stählberg Perttu (FIN) hladkosrst83971 V2,r.CAC Ex.type and condition, good size, nice head, correct expression, nice forchest and ribcage, good coat and markings, good tail carriage, sound movements, nice temperament.
třída veteránů Stählberg Perttu (FIN) hladkosrst65975 V1,BOV A beautiful veteran in excellent condition, good size, ex.type and proportions, feminine head, ex.forchest and ribcage, good coat and markings, very well angulated, good tail carriage, moves very well for her age.