Počet psů: 72054

05.06.2016 - SV JEVÍČKO

Třída Rozhodčí Ráz ČLP Jméno Klasifikace Posudek
mezitřída Kalich Miroslav, MVDr. drsnosrstý90156 Migg od Černooké Dorotky V1 8kg, oko tmavé, plnochrupý, skus nůžkový, pes středně silné kostry, úměrné samčí hlavy, výrazné znaky, pevná, rovná hřbetní linie, v afektu výše nesen, dobře utvářený hrudník i přední, zaúhlení a mechanika správná, strmější postoj pánevních končetin, ne zcela správné předvedení
mezitřída Kalich Miroslav, MVDr. drsnosrstý90017 Bona z Rohateckých zahrad V1, CAC 8,70kg, oko tm.hnědé, plnochrupá, skus nůžkový, plnochrupá, silnější kostra, výborné fenčí hlavy, dostatek znaků, bez vad v kostře, výborná prezentace, srst standardní, povaha klidná
mezitřída Kalich Miroslav, MVDr. drsnosrstý90398 Claudia z Lounského podlesí V2, r. CAC 8,30kg, oko tmavé, plnochrupá, zdvojené P1 LD a P1 PH, skus nůžkový, fena barvy divočáka, silná kostra, výborné fenčí hlavy, dobré znaky, výborná hřbetní linie, dobře utvářený hrudník i předhrudí, mechanika obojích běhů správná, standardní srst, temperamentní povaha
mezitřída Kalich Miroslav, MVDr. drsnosrstý90044 Nety z Benátské V3 8,60kg, oko tm.hnědé, plnochrupá, skus nůžkový, středně silná kostra, fenčí hlava, výborné znaky, pevná hřbetní linie, dobrý hrudník i předhrudí, úhlení a mechanika běhů správná, užší postavení pánevních končetin, srst standardní, povaha klidná
třída čestná Kalich Miroslav, MVDr. drsnosrstý84371 Baddy ze Šanovských polí V1, VTČ 9,30kg, oko tmavé, plnochrupý, skus nůžkový, středně silná kostra, úměrná samčí hlava, výrazné znaky, pevná rovná linie, dobře utvářený hrudník, zaúhlení i mechanika správné, srst standardní, povaha klidná
třída dorostu Kalich Miroslav, MVDr. drsnosrstý91734 Argo Čertův květ VN1 11kg, oko tm.hěndé, plnochrupý, skus nůžkový, 8 měsíců, silná kostra, výrazné hlavy, těžší, pevná rovná hřbetní linie, strmější postoj pánevních končetin, nižší odstup, užší postoj hrudních končetin, volnější lokty, pes v blahobytné kondici, srst standardní, povaha klidná
třída dorostu Kalich Miroslav, MVDr. drsnosrstý91886 Gerberka z Pernštejnského podhradí VN1 7,20kg, oko tmavé, plnochrupá, skus nůžkový, středně silná kostra, fenčí hlava, výrazné znaky, pevná, rovná hřbetní linie, dobře utvářený hrudník i předhrudí, zaúhlení a mechanika pohybu správné, srst standardní, povaha klidná
třída mladých Kalich Miroslav, MVDr. drsnosrstý91038 Alwin Gallyna D 8,5kg, oko tmavé, plnochrupý, skus nůžkový, jemnější hlava, hřbetní linie vyklenutá, strmý postoj pánevních končetin, dobře utvářený hrudník a předhrudí, užší postoj, srst standardní, povaha temperamentní
třída mladých Kalich Miroslav, MVDr. drsnosrstý91661 Erric Akinom D 10kg, oko hnědé, plnochrupý, skus nůžkový, silnější kostra, samčí hlavy téměř bez znaků, měkčí hřbetní linie, užší postoj vpředu i vzadu, krátká akce pánevních končetin
třída mladých Kalich Miroslav, MVDr. drsnosrstý90472 Hessy z Velkého Boří V 7kg, oko hnědé, plnochrupá, skus nůžkový, středně silná kostra, bez vad kostry, výborná prezentace
třída mladých Kalich Miroslav, MVDr. drsnosrstý91017 Dita od Říčky Loučné V 6,90kg, oko tmavé, plnochrupá, skus nůžkový, světlý divočák, výrazné fenčí hlavy, pevná, rovná hřbetní linie, dobře utvářený hrudník, zaúhlení a mechanika správná, srst standardní, povaha klidná, reezrva v předvedení
třída mladých Kalich Miroslav, MVDr. drsnosrstý91039 Aira Gallyna V 7,60kg, oko tmavé, plnochrupá, skus nůžkový, fenčí hlava, bez va d v kostře, dobrá prezentace
třída mladých Kalich Miroslav, MVDr. drsnosrstý91078 Zita od Říčky Šlapanky V 6,90kg, oko tm.hnědé, plnochrupá, skus nůžkový, fena černá s eznaky, výrazné fenčí hlavy, výborná mechanika pohybu, bez vad v kostře, dobře se prezentuje, osrstění standardní, povaha klidná
třída mladých Kalich Miroslav, MVDr. drsnosrstý91332 Anna z Polesí Cikhaje V 7,9kg, tm. Hnědé, skus nůžkový, plnochrupá, středně silná kostra, úměrná hlava, výrazné znaky, bez vad v kostře, dobře se prezentuje
třída mladých Kalich Miroslav, MVDr. drsnosrstý91065 Chilka Vinarský vrch V1, CAJC, BOJ 8,50kg, oko tmavé, plnochrupá, skus nůžkový, fena barvy divočáka, výrazné fenčí hlavy, výrazné znaky, bez vad v kostře, výborně prezentovaná
třída mladých Kalich Miroslav, MVDr. drsnosrstý90699 Felix z Pernštejnského podhradí V2 9,30kg, oko hnědé, plnochrupý, skus nůžkový, silnější samčí hlava, dobré znaky, pevná, rovná hřbetní linie, dobrý hrudník, úhlenía mechanika v běhu správná, mírně bohaté osrstění na hřbetě, povaha klidná
třída mladých Kalich Miroslav, MVDr. drsnosrstý91370 Bajka od Rabčických borov V2 8kgm oko hnědé, plnochrupá, skus nůžkový, černá se znaky, bez vad v kostře, výborná prezentace, srst standardní, povaha klidná
třída mladých Kalich Miroslav, MVDr. drsnosrstý91644 Geri Písecké samoty V3 6,30kg, oko hnědé, skus nůžkový, plnochrupý, barva divočák, výrazná fenčí hlava, výborné znaky, bez vad kostry, mírně užší postoj končetin
třída mladých Kalich Miroslav, MVDr. drsnosrstý91331 Ala z Polesí Cikhaje V4 7kg, oko tmavé, plnochrupá, skus nůžkový, fenčí hlavy, dostatek znaků, pevná, rovná hřbetní linie, dobře utvářený hrudník i předhrudí, úhlení a mechanika hrudních končetin správné, úhlení pánevních končetin správné, mírně užší postoj, srst standardní, povaha klidná
třída mladých Kalich Miroslav, MVDr. drsnosrstý12975 Aira z Kubaška VD 7,80kg, oko tmavé, plnochrupá, skus nůžkový, fenčí hlava, výrazné znaky, dobrý hrudník i předhrudí, pevná, rovná hřbetní linie, zaúhlení a mechanika pohybu správné, strmé zaúhlení končetin
třída mladých Kalich Miroslav, MVDr. drsnosrstý12976 VD 9,40kg, oko hnědé, plnochrupá, P1 LH zdvojená, skus nůžkový, fenčí těžší hlava, pevná, rovná hřbetní linie, užší postoj končetin, strmější záď
třída mladých Kalich Miroslav, MVDr. drsnosrstý90565 Amy z Šatavy VD 8,30kg, oko hnědé, plnochrupá, skus nůžkový, fena černá se znaky, fenčí, výrazné hlavy, dobré znaky, měkčí hřbetní linie, zaúhlenía mechanika obou běhů standardardní, povaha klidná, špatné předvedení
třída mladých Kalich Miroslav, MVDr. drsnosrstý90566 Ajda z Šatavy VD 7,1kg, oko hnědé, plnochrupá, skus nůžkový, středně silné kostry, úměrná hlava, měkčí hřbetní linie, užší postoj končetin, úhlení a mechanika pohybu správná, srst standardní, povaha klidná
třída mladých Kalich Miroslav, MVDr. drsnosrstý90567 Arina z Šatavy VD 8,40kg, oko hnědé, plnochrupá, skus nůžkový, výrazná hlava, pevná, rovná hřbetní linie, dobrý hrudník i předhrudí, úhlení a mechanika předních běhů správná, sevřený postoj pánevních končetin v hleznech, standardní srst, povaha klidná
třída mladých Kalich Miroslav, MVDr. drsnosrstý90701 Feya z Pernštejnského podhradí VD 9kg, oko hnědé, plnochrupá, skus nůžkový, silnější kostra, těžší hlava, výb. Hřbetní linie, dobře utvářený hrudník i předhrusí, úhlenía mechanika správné, užší pánevní končetiny
třída mladých Kalich Miroslav, MVDr. drsnosrstý91102 Abby od Říčky Šlapanky VD 7,40kg, oko tm.hnědé, skus nůžkový, plnopchrupá, tm.divočák, fenčí hlava, výrazné znaky, dobře nasazený krk, měkká hřbetní linie, úhlení a mechanika běhů správné, mírně strmější postavení pánevních končetin, srst standadní, povaha klidná
třída mladých Kalich Miroslav, MVDr. drsnosrstý90637 Victor Samuel Viva Moravia VD3 9,30kg, oko hnědé, plnochrupý, skus nůžkový, pes správné samčí samčí hlavy, pevná, rovná hřbetní linie, výše nasazený prut, sbíhavý postoj pánevních končetin, mírn+ rozbíhavé hrudní končetiny, standardní osrstění, povaha klidná
třída otevřená Kalich Miroslav, MVDr. drsnosrstý88826 Holly Windstore Vinarský vrch V1, CAC, CC WUT, BOB, BOS 8,70kg, oko hěndé, plnochrupá, skus nůžkový, fena silnější kostry, fenčí výrazné hlavy s výraznými znaky, bez vad v kostře, výborně se prezentující, osrstění standardní, povaha klidná
třída otevřená Kalich Miroslav, MVDr. drsnosrstý88825 Hesperus Thunder Vinarský vrch V1, CAC, CC WUT, BOS 9,80kg, oko hnědé, plnochrupý, skus nůžkový, pes samčí hlavy, výrazné znaky, dobře prezentovaný, bez vad v kostře
třída otevřená Kalich Miroslav, MVDr. drsnosrstý88710 Bella z Křenovských strání V2 8,80kg, oko hěndé, plnochrupá, skus nůžkový, silnější kostry, výborné hlavy s bohatými znaky, pevná, rovná hřbetní linie, dobře utvářený hrudník i předhrudí, úhlenía mechanika obou běhů správná, mírně užší postoj hrudních končetin i pánevních konč.
třída otevřená Kalich Miroslav, MVDr. drsnosrstý90254 Bora z Butovických strání V3 9,80kg, oko hěndé, plnochrupá, skus nůžkový, fena silné kostry, úměrné fenčí hlavy s výraznými znaky, pevná, rovná hřbetní linie, dobře utvářený hrudník i předhrudí, úhlení a mechanika obojích běhů správná, osrstění standardní, povaha kldná, blahobytná kondice
třída otevřená Kalich Miroslav, MVDr. drsnosrstý87669 Fany z Podliščí V4 8,70kg, oko sv.hnědé, plnohcrupá, skus nůžkový, fenčí hlavy, méně znaků, dobře nasazený krk, pevná, rovná hřbetní linie, dobře utvářený hrudník, post.a mechanika obou běhů správná
třída otevřená Kalich Miroslav, MVDr. drsnosrstý89974 Chera z Dobrovolnova dvora VD 5,50kg, oko tmavé, plnochrupá, skus nůžkový, fena jemnější kostry, odpovídající hlavy, výrazné znaky, mírně vyklenutá hřbetní linie, dobře utvářený hrudník, poněkkud méně předhrudí, užší postoj pánevních končetin, úhlení a mechanika obou běhů správná, osrstění standardní, povaha klidná
třída otevřená Kalich Miroslav, MVDr. drsnosrstý85501 Baddy Akinom VD2 9kg, oko tmavé, plnochrupý, skus nůžkový, standardní pes, výborně se prezentuje, bez vad v kostře.
třída otevřená Kalich Miroslav, MVDr. drsnosrstý90202 Dan z Vrbenské VD3 9kg, oko tmavé, plnochrupý, skus nůžkový, silnější kostra, úměrné samčí hlavy, méně znaků, pevná, rovná hřbetní linie, užší postavení končetin, výborné předvedení
třída pracovní Kalich Miroslav, MVDr. drsnosrstý89949 Bora od Vnučského potoka V1 7,60kg, oko tmavé, plnochrupá, skus nůžkový, fena jemnější kostry, odpovídající fenčí hlavy, poněkud méně znaků, pevná, rovná hřbetní linie, dobře utvářený hrudník, zaúhlení a mechanika obou párů běhů správná, osrstění standardní, povaha klidná
třída pracovní Kalich Miroslav, MVDr. drsnosrstý89670 Andy od Sobůlského potoku V1- 9,40kg, oko tmavé, plnochrupý, skus nůžkový, pes úměrné samčí hlavy, výrazné znaky, pevná, rovná hřbetní linie, výše nesený trup, dobrý hrudník i předhrudí, srst standardní, povaha klidná
třída pracovní Kalich Miroslav, MVDr. drsnosrstý88243 Unkas z Rechte VD2 9,10kg, oko tmavé, plnochrupá, skus nůžkový, pes samčí hlavy, výrazné znaky, měkčí hřbetní linie, dobře utvářený hrudník i předhrudí, úzký postoj vpředu i vzadu, osrstění standardní, povaha klidná