Počet psů: 72054

10.06.2017 - JKVJ PRAHA

Třída Rozhodčí Ráz ČLP Jméno Klasifikace Posudek
mezitřída Horst Kettendörfer (DE) hladkosrst91942 Tinette Fino Bohemia V1,CAC 9 kg, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, 18 měsíční tmavě červená fenka, elegantní fenka, se silným výrazem, elegantní hlava, dlouhý krk, výrazné předhrudí, korektní odstup od země, korektní úhlení vpředu i vzadu, klidná a přátelská, přesvědčuje svým silným pohybem, výborná horní a dolní linie, fenka výborných kvalit.
mezitřída Horst Kettendörfer (DE) hladkosrst91753 Xavier z Heneberk VD1 8 kg, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. 20 měsíční pes černý s pálením, lehký typ, pěkná hlava, při kontrole chrupu nespolupracoval- nejistý, rychlý pohyb, vytáčí lokty, odstup od země korektní, v postoji korektní, vytáčí pravý přední běh, velmi dobrý pes.
třída čestná Horst Kettendörfer (DE) hladkosrst74355 Cato ze Zelené mýtiny V1 10,20 kg, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, 10 letý pes klidný, tmavě červený pes, pěkná hlava, dlouhý hrudník, korektní odstup od země, ukazuje silný a temperamentní pohyb, silný hřbet, v bezchybném postoji.
třída čestná Horst Kettendörfer (DE) hladkosrst80937 Dakota z Raholin V1 8,60 kg, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. 7 letá fenka, elegantní hlava, dlouhý krk, anatomicky dobré proporce, zřetelné předhrudí, klidná a přátelská na stolku rozhodčího, přesvědčivý temepramentní pohyb, jistá v postoji bez chyby, výborná fenka.
třída čestná Horst Kettendörfer (DE) hladkosrst73244 Meryl Fino Bohemia V2 8,70 kg, 10 letá fena, elegantní tmavě červená, silný výraz, pěkná hlava, správný odstup od země, silné předhrudí, silný hřbet, milá a přátelská na stole rozhodčího, pohyb je temperamentní se silou ze zadních nohou, přední a zadní končetiny v pohybu paralelní, výborná fenka.
třída čestná Horst Kettendörfer (DE) hladkosrstVDH-A13T0004K V2 9 kg, chrup neúplný, chybí P1 PD, 4 letý pes červený s pěknou hlavou, anatomicky harmonicky stavěný, korektní odstup od země, korektní úhlení vpředu i vzadu, vykazuje klasický a harmonický pohyb, silná rovná záda, korektní odstup od země, v pohybu i v postoji vykazuje své kvality.
třída čestná Horst Kettendörfer (DE) hladkosrst80294 Dorotka z Chromova dvora V3 7,70 kg, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. 8 letá fenka černá s pálením, pěkná fenčí hlava, silný hrudník a korektní odstup od země, klidná vyrovnaná fena, klidný pohyb s dostatečnou silou, mohla by mít trochu víc temperamentu, stále ještě výborný typ.
třída dorostu Horst Kettendörfer (DE) hladkosrst93898 Vajda z Hory Lejškova VN1 9,30 kg, černý pes s pálením, 8 měsíční, elegantní hlava, anatomicky velmi dobře stavěný, zřetelné předhrudí, klidný harmonický pohyb, výborná horní i dolní linie, velice dobře působí.
třída dorostu Horst Kettendörfer (DE) hladkosrst93930 Bor od Kutilky VN2 6,60 kg, 8 měsíční pes tmavě červený, maskulinní výraz, velice dobře anatomicky stavěný, pěkný rychlý pohyb, chybí harmonie, v postoji bez chyby.
třída mladých Horst Kettendörfer (DE) hladkosrst92690 Antonie od Pramene Doubravy V 7,30 kg, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, 14 měsíční fena, elegantní fenčí hlava, dlouhý hrudník, černá fena s pálením, které je čisté, klidný pohyb, výborná horní i dolní linie, výborné předhrudí, v postoji korektní, chybí temperament a zkušenost v kruhu.
třída mladých Horst Kettendörfer (DE) hladkosrstÖHZB KD 8907A V 9,30 kg, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. 13 měsíční pes, tmavě červený s příměsí černé, anatomicky harmonicky stavěný, odstup od země vpořádku, chybí předhrudí, vykazuje rychlý pohyb, problém s temperamentem, postoj korektní.
třída mladých Horst Kettendörfer (DE) hladkosrst92572 Lucas Junior z Poschingeru V1,CAJC,JKVM 9,60 kg, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. 17 měsíční pes, elegantní maskulinní typ, krásná hlava, červený, anatomicky velmi harmonicky stavěný, silné kostry, elegantní prezentace, korektní horní i dolní linie, paralelní chody, postoj perfektní.
třída mladých Horst Kettendörfer (DE) hladkosrstSPKP 7497 V1,CAJC,JKVM,BOJ 8,20 kg, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. 12 měsíční fenka, elegantní červená s krásnou hlavou, harmonická s dobrými proporcemi, dlouhým krkem, dlouhý hrudník, korektní odstup od země, s přesvědčivým silným a harmonickým pohybem, jistá v postoji, celkově elegantní a výborná fenka.
třída mladých Horst Kettendörfer (DE) hladkosrst92538 Berit z Krásné doliny V2 8,10 kg, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, 15 měsíční fenka, elegatní červená fena, dobrá substance, pěkná fenčí hlava, silný hrudník, korektní odstup od země, dlouhý krk, v pohybu vykazuje hodně síly a podtrhuje pevný hřbet, fenka která vykazuje výborný vývoj.
třída mladých Horst Kettendörfer (DE) hladkosrst92573 Largo z Poschingeru V2 10,40 kg, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, tmavě červený pes, maskulinní hlava, mohutné postavy, klidný, přátelské povahy, vykazuje harmonický pohyb, korektní horní i spodní linie, výborný pes.
třída mladých Horst Kettendörfer (DE) hladkosrst92947 Charlotte z Chromova dvora V3 7,30 kg, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, 3 měsíční fenka, černá s pálením, klidná fenka s pěknou fenčí hlavou, zřetelné předhrudí, korektní odstup od země, výborné úhlení vpředu i vzadu, klidná přátelská fenka, ukazuje se ve výborném postoji.
třída mladých Horst Kettendörfer (DE) hladkosrst93474 Lucky od Márfyho V3 9,40 kg, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. 11 měsíční pes černý s výrazným pálením, maskulinní hlava, korektní předhrudí, silná kostra, přátelská povaha, klidný harmonický pohyb, korektní v postoji, paralelní chody, výborný typ.
třída mladých Horst Kettendörfer (DE) hladkosrst92539 Bella z Krásné doliny V4 7 kg, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. 14 měsíční fenka černá s pálením, elegantní fenčí hlava, anatomicky harmonicky stavěná, korektní odstup od země, výborné předhrudí, dlouhý hrudník, vykazuje klidný a harmonický pohyb, přední a zadní končetiny paralelní v pohybu, korektní v postoji.
třída mladých Horst Kettendörfer (DE) hladkosrst92549 Johan ze Zelené mýtiny V4 9,20 kg, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. 15 měsíční pes, elegantní tmavě červený s příměsí, maskulinní typ, pěkná hlava, anatomicky dobré proporce, zřetelné předhrudí, dobré zaúhlení vpředu i vzadu, milé povahy, prezentace výborná, v postoji výborný pes.
třída mladých Horst Kettendörfer (DE) hladkosrst92535 Baddy z Krásné doliny VD 8,40 kg, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. 15 měsíční pes černý s pálením, anatomicky dobře stavěný, kosterně stabilní, klidný pes, klidný pohyb, při pohybu není nejhlubší část hrudníku za předním během, v postoji standardní.
třída mladých Horst Kettendörfer (DE) hladkosrst92684 Art od Pramene Doubravy VD 9,20 kg, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. Maskulinní typ, krásná hlava, oko tmavé, anatomicky dobře stavěný, pevný hřbet, v pohybu přední tlapky lehce vytočené, vývoj není ukončen.
třída mladých Horst Kettendörfer (DE) hladkosrst92716 Tess z Karlova kopce VD 7,70 kg, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. 14 měsíční černá fena s pálením, s pěknou hlavou, na stole je nejistá a nespolupracuje při kontrole chrupu. Anatomicky velmi pěknáv pohybu je silná, přední a zadní končetiny v pohybu paralelní, v postoji korektní, v pohybu není horní linie ještě pevná, vše ve vývoji, musí se zlepšit v chování v kruhu.
třída mladých Horst Kettendörfer (DE) hladkosrst92877 Edward od Menclovy studánky VD 8,30 kg, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, 13 měsíční pes, hezká maskulinní hlava, dlouhý hrudník, odstup od země na hranici, v pohybu není nejhlubší část hrudníku za předním během, v postoji standardní.
třída mladých Horst Kettendörfer (DE) hladkosrst92929 Hak Star Moravia VD 9 kg, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. 13 měsíční pes červený s příměsí, maskulinní hlava, pes se silnou kostrou, anatomicky harmonicky stavěný jedinec, nemá zkušenosti v kruhu, neukáže své kvality, v postoji velmi harmonický, pohyb není vždy harmnický.
třída mladých Horst Kettendörfer (DE) hladkosrst93479 Iris z Opatovy stezky VD 7,60 kg, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, 11 měsíční fenka, fenčí silná substance, zřetelné předhrudí a silný hrudník, anatomicky dobře stavěná fenka, neukazuje své kvality v pohybu, majiteli i fence chybí zkušenosti v kruhu, v postoji vykazuje své kvality.
třída otevřená Horst Kettendörfer (DE) hladkosrst90262 Armin od Kutilky V1,CAC 9,50 kg, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. 2 letý pes červený s příměsí, klidný přátelský pes, krásná maskulinní hlava, extrémní předhrudí, anatomicky výborně stavěný typ, harmonický pohyb, korektní horní i dolní linie, celkově výborný pes.
třída otevřená Horst Kettendörfer (DE) hladkosrst91141 Juliana z Mařenické fořtovny V1,CAC 8,70 kg, 2 letá fena klidná a přátelská, tmavě červená s krásnou hlavou a dlouhým krkem, silné předhrudí, dlouhý hrudník, výborná v pohybu se silou zezadu, v postoji výborná horní i dolní linie, fenka výborných kvalit.
třída otevřená Horst Kettendörfer (DE) hladkosrst90386 Akim z Lazského dvora V2,r.CAC 9,40 kg, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. 2 letý pes tmavě červený s příměsí, krásná maskulinní hlava, výborné předhrudí, silná kostra, klidný pohyb, paralelní přední i zadní končetiny v chodu, v pohybu i v postoji na hranici, celkově ještě výborný.
třída otevřená Horst Kettendörfer (DE) hladkosrst90599 Eliot z Trnovské stráně V3 8 kg, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. 2 letý pes černý s pálením, velmi hezká hlava, lehčí pes, s dostatečnou sílou kostry, nejistý při posouzení na stole, v pohybu se nejistota vytrácí, vykazuje silový pohyb zezadu i vpředu, zřetelnější předhrudí, dobře se prezentuje.
třída otevřená Horst Kettendörfer (DE) hladkosrst91181 Dorka Rios Rosalia VD2 7 kg, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. 2 letá fenka červená, elegantní, lehčí v typu, se silným hrudníkem, vykazuje rychlý pohyb, který je neklidný, zadní nohy jsou v postoji dále od sebe, v postoji není horní linie přesvědčivá.
třída otevřená Horst Kettendörfer (DE) hladkosrst90598 Elton z Trnovské stráně VD4 9 kg, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. 2 letý pes dobré substance, černý s pálením, s odpovídající kostrou, maskulinní hlava, nejistý při prohlídce, dlouhý typ, zadní končetiny více úhlené, prut vysoko nasazený, v pohybu horní linie korektní, v pohybu vytáčí přední tlapy, je to zřetelné i v postoji.
třída pracovní Horst Kettendörfer (DE) hladkosrst91672 Dorian Bella Morawia V 9,90 kg, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. 22 měsíční pes, černý s pálením, samčí hlava s výborným výrazem, plná substance, zřetelné předhrudí, stabilní kostry, přesvědčivý pohyb, horní i dolní linie vpořádku, silný pohyb zadních i předních končetin, v postoji korektní, paralelní pohyb zadních končetin.
třída pracovní Horst Kettendörfer (DE) hladkosrst90059 Ginny z Lovčické hájovny V1,CAC 8,80 kg, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, 2,5 letá fenka hnědá s pálením, elegantní fenčí hlavy, dlouhý krk, zřetelné předhrudí, korektní odstup od země, výborně úhlená, přátelská na stole, prezentuje se silovým pohybem, pevný rovný hřbet, jistá v bezchybném postoji, excelentní typ.
třída pracovní Horst Kettendörfer (DE) hladkosrst79987 Nor z Kozíčku V1,CAC,JKV,BOS 10,10 kg, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, 8 letý pes, pěkná maskulinní hlava, červený pes, anatomicky výborné proporce, dobrý odstup od země, silný hrudník, klidný a milý pes, představuje se silným pohybem, dobrá spodní i horní linie, v postoji přesvědčuje korektností, výborný typ.
třída pracovní Horst Kettendörfer (DE) hladkosrst91296 Charlize z Opatovy stezky V2,r.CAC 8,40 kg, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, 2 letá fenka červená, klidná a přátelská, elegantní hlava, douhý hrudník, korektní odstup od země, výborné úhlení vpředu i vzadu, klidná a vyrovnaná na stole při posouzení, vykazuje klidný a harmonický pohyb, pěvný a rovný hřbet, i v postoji horní linie bez chyby, potřebuje trochu více substance, výborný typ.
třída pracovní Horst Kettendörfer (DE) hladkosrstSPKP 7130 Elton z Hradskej Hory V2,r.CAC 10,30 kg, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. 7 letý pes, klidný, vyvážený, červený s odpovídající hlavou, dobře stavěný, korektní odstup od země, harmonický plynulý pohyb, horní a dolní linie vpořádku, výborný typ, s vynikající anatomií.
třída pracovní Horst Kettendörfer (DE) hladkosrst90548 Kevin z Poschingeru V3 9,50 kg, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. 2 letý červený pes, pěkná maskulinní hlava, zřetelné předhrudí, silná kostra, celkově pes pěkné substance, anatomicky dobře stavěný, vykazuje dobrý pohyb, korektní spodní a horní linie, bezchybný postoj, výborný typ.
třída pracovní Horst Kettendörfer (DE) hladkosrstÖHZB KD 8802A V3 7,80 kg, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, 2 letá fenka černá s pálením, elegantní fenčí hlava, harmonicky stavěná, se silným předhrudím, korektní odstup od země, přátelská a klidná, prezentuje se silným pohybem, v postoji vykazuje své kvality, pevný hřbet a korektní dolní linie.
třída pracovní Horst Kettendörfer (DE) hladkosrst90020 Sammy Fino Bohemia V4 8,80 kg, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, 2,5 letý pes, červený s pěknou hlavou, anatomicky dobře stavěný, necítí se dobře na stole rozhodčího, pohyb je harmonický, dobrá horní a dolní linie, silný pohyb zepředu, v postoji je jistý, korektní anatomie, celkově je výborný.
třída pracovní Horst Kettendörfer (DE) hladkosrst88070 Fogy z Bezděkovské Rafandy VD 10,80 kg, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, 4 letý pes černý s pálením, maskulinní hlava, pálení by mohlo být výraznějsí, dobrá kostra, výborné předhrudí, silná kostra a hrudník, klidný pohyb, dostatečný pohyb vpředu i vzadu, v postoji výborný, klidnější, v pohybu by mohl být víc temperamentnější, při pohybu hřbetní linie měkčí.
třída pracovní Horst Kettendörfer (DE) hladkosrst89328 Idar od Hájkovy lípy VD 9,60 kg, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, 3 letý pes černý s pálením, maskulinní hlava, výborné předhrudí, dlouhý hrudník, klidná přátelská povaha, silný pohyb zezadu, v pohybu hřbetní linie lehce prohnutá, měl by mít vyšší odstup.
třída štěňat Horst Kettendörfer (DE) hladkosrst94116 Ulla Fino Bohemia VN1,BIS štěně 7 kg, oko tmavé, 5,5 měsíční fenka, červená, fenčí hlava, pěkný dlouhý krk, anatomicky je harmonicky stavěná, přátelská na stole rozhodčího, předvádí se s radostí, v pohybu se velmi pěkně prezentuje, v postoji korektní.
třída štěňat Horst Kettendörfer (DE) hladkosrst94251 Indienne Black od Stříbrné rozhledny VN2 5,5 kg, oko tmavé, chrup ve vývinu, skus nůžkový, 4 měsíční fenka černá s pálením, klidná a přátelská povaha, s pěknou hlavou, anatomicky dobře stavěná, solidní kostra, ukazuej pěkný pohyb, v postoji vykazuje pěkný celkový dojem, ještě ve vývinu.
třída štěňat Horst Kettendörfer (DE) hladkosrst94175 Isabelle of Lady Erica VN3 7 kg, oko tmavé, 5 měsíční červená fena, pěkná hlava, silná substance, silná kostra, anatomicky dobře stavěná, vykazuje dobrý pohyb, v postoji bezchybná.
třída veteránů Horst Kettendörfer (DE) hladkosrst07T0437K Nathan vom Krummholz V1 11 kg, skoro 10 letý pes, maskulinní typ s odpovídající hlavou, silný hrudník, správné úhlení, odstup od země standardní, klidný pes, přesvědčuje silným pohybem, správná horní a dolní linie, při pohybu a v postoji je jistý, silný hřbet.
třída veteránů Horst Kettendörfer (DE) hladkosrst76462 Anelly z Poschingeru V1,BOV,BOB 9,40 kg, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, 9 letá fena, tmavě červená, přátelská, velmi pěkná fenčí hlava, anatomicky výborně stavěná, zřetelné předhrudí, výborná kostra, předvádí se v harmonickém pohybu, celkově je korektní, přesvědčivá v postoji, výborná fena.
třída veteránů Horst Kettendörfer (DE) hladkosrst78741 Bix od Ledného potoka V2 9 kg, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, 8 letý pes tmavě červený, s krásnou hlavou, dlouhý krk, korektní odstup od země, korektní úhlení předních a zadních končetin, pohyb harmonický, v postoji velmi přesvědčivý.
třída veteránů Horst Kettendörfer (DE) hladkosrstLSVK DNK 0424/09 V2 9,50 kg, oko tmavé, 8 letá fena, přátelská s pěknou hlavou, anatomicky celkově korektně stavěná, korektní odstup od země, korektní kostra, temperamentní korektní pohyb, v postoji správná horní i dolní linie, zadní běhy v postoji torchu neklidné.
třída veteránů Horst Kettendörfer (DE) hladkosrst78471 Akim Bella Morawia V3 10,40 kg, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. 8 letý pes, maskulinní s odpovídající hlavou, dlouhý hrudník, výborné úhlení vpředu i vzadu, přesvědčivý silný pohyb, výborná horní i dolní linie, v postoji je jistý a vykazuje radost při prezentaci.
třída veteránů Horst Kettendörfer (DE) hladkosrstRt 48/07 V4 9,70 kg, chrup neúplný, chybí P1 PH, 10 letý pes černý s červeným pálením, elegantní hlava, dlouhý krk, dlouhý hrudník a korektní odstup od země, klidný na stole, silný pohyb se silou zezadu i zepředu, v postoji bezchybný.
třída vítězů Horst Kettendörfer (DE) hladkosrst84573 Glenn Magic Seven V 9,60 kg, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. 5 letý pes černý s pálením, milý přátelský pes s dlouhým krkem, zřetelné předhrudí, korektní odstup od země, klidný a přátelský, solidní kostry, anatomicky korektní pes, v pohybu předvádí jen krátce své kvality, v postoji velmi pěkný.
třída vítězů Horst Kettendörfer (DE) hladkosrst86981 Hanibal z Opatovy stezky V1,CAC 10,40 kg, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, 3 letý pes černý s pálením, elegantní maskulinní hlavy, anatomicky harmonicky stavěný, dobré proporce, výborné úhlení vpředu a vzadu, klidný a přátelský na stole rozhodčího, prezentuje se harmonickým pohybem, výborná horní a dolní linie, v postoji bezchybný, výborný typ.
třída vítězů Horst Kettendörfer (DE) hladkosrstSPKP 7368 V1,CAC,JKV 8,80 kg, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, 3 letá fena černá s pálením, kompaktní, s fenčí hlavou, zřetelné předhrudí, silný hrudník, korektní úhlení, milá přátelská, s harmonickým pohybem, paralelní končetiny v pohybu, korektní horní a dolní linie, nízký odstup od země, předvádí svou jistotu v kruhu, výborná fena.
třída vítězů Horst Kettendörfer (DE) hladkosrst88512 Indian Rose z Poschingeru V2,r.CAC 8,50 kg, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, 3 letá fena červená s fenčí hlavou a správným výrazem, silný dlouhý hrudník s výrazným předhrudím, korektní odstup od země, solidní kostra, dobře osvalený hřbet, klidný pohyb, výborná horní a dolní linie, správné úhlení, jistá v postoji, výborná fena.
třída vítězů Horst Kettendörfer (DE) hladkosrst90019 Sebastian Fino Bohemia V2,r.CAC 9,60 kg, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. 2,5 letý pes, anatomicky dobře stavěný, excelentní proporce, korektní odstup od země, správné úhlení vpředu i vzadu, pes s krásnou hlavou, v pohybu temperamentní, silný pohyb zepředu i zezadu, v postoji ukazuje své kvality.
třída vítězů Horst Kettendörfer (DE) hladkosrst88119 Rufus Fino Bohemia V3 9,10 kg, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. 3 letý červený pes, elegantní maskulinní hlava, anatomicky dobré proporce, přední a zadní končetiny výborně zaúhleny, dlouhý hrudník, klidný a přátelský pes, vykazuje silný a temperamentní pohyb, pevný hřbet, korektní spodní linie, v postoji jistý a bezchybný.
třída vítězů Horst Kettendörfer (DE) hladkosrstLSVK DNK 0520/13 V3 8,40 kg, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. 4 letá fena tmavě červená, s velmi pěknou hlavou, dlouhý krk, zřetelné předhrudí, korektní odstup od země, anatomicky výborně stavěná, s velmi temperamentním pohybem, v pohybu výborný hřbet, výborná anatomie, výborná fena.
třída vítězů Horst Kettendörfer (DE) hladkosrst84773 Barny z Hedviččina údolí V4 9,90 kg, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, 5 letý pes černý s pálením, pěkná maskulinní hlava, čisté pálení, korektní odstup od země, silné předhrudí, anatomicky dobře proporční, přátelský pes, harmonický v pohybu a přesvědčuje v bezchybném postoji.
třída vítězů Horst Kettendörfer (DE) hladkosrst88674 Charlotte z Příbramského Barandova V4 8 kg, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, 3 letá fenka, klidná a přátelská s fenčí hlavou, celkově harmonická a kompaktní, zřetelné předhrudí, v pohybu se předvádí klidně a harmonicky, přední a zadní končetiny v pohybu paralelní, v postoji bezchybná, celkově výborná.