Počet psů: 72054

11.06.2017 - KLUBOVÁ VÝSTAVA PRAHA

Třída Rozhodčí Ráz ČLP Jméno Klasifikace Posudek
mezitřída Petra Brožová dlouhosrst91917 Daya Deneth Forest Engel Dianette V OH 30, oko hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, barva červená s příměsí černé, rovný hřbet, elegantní hlava, široký postoj hrudních končetin, úzký a rozbíhavý postoj pánevních končetin.
mezitřída Petra Brožová dlouhosrst92414 Bradford Amber Piters-Burg V1, CAC OH 32, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, velmi pěkný pes, pěkná hlava, barva červená s lehkou příměsí černé, rovný hřbet, kratší rámec, velmi pěkný pohyb, pěkné osrtění.
mezitřída Petra Brožová dlouhosrstPKR.IV-27607 Dm V1, CAC OH 35, oko hnědé, chrup neúplný, chybí P1LH, skus nůžkový, černá s pálením, tygrovaná, velmi pěkná hlava, pevný hřbet, správné úhlení hrudních končetin, lehce užší pánevní končetiny, pěkné předvedení
mezitřída Petra Brožová dlouhosrst92182 Filip Winn Klamap Debra V1, CAC, KV, BOB OH 28, oko tmavé, chrup neúplný, chybí 2x P1D, skus nůžkový, barva červená s velkou příměsí černé, velmi pěkný pes manšího rázu, rovný hřbet, správné úhlení hrudních i pánevních končetin, velmi pěkné předvedení.
mezitřída Petra Brožová dlouhosrst91975 Andrés Adacais Augus V1, CAC, KV, BOS OH 30, oko tmavé, chrup neúplný, chybí P1LH, barva červená s příměsí černé, velmi elegantní fena, správná mechanika pohybu, kvalitní osrstšní, správné úhlení hrudních i pánevních končetin.
mezitřída Petra Brožová dlouhosrst91647 Fabienne Elimar Doubrava V2, res. CAC OH 29, oko hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, barva červená s příměsí černé, velmi pěkná hlava, elegantní typ, rovný hřbet, lehce širší hrudní končetiny, správné úhlení pánevních končetin, velmi pěkné předvedení.
mezitřída Petra Brožová dlouhosrst91838 Chamarré Charmeur of Elven Star V2, res. CAC OH 33, oko světlé, chrup úplný, skus nůžkový, barva hnědá s pálením tygrovaná, kratsí krk, lehce klenutý hřbet, velmi kvalitní osrstění, pevná kostra, správné úhlení hrudních končetin, pánevní lehce užší.
mezitřída Petra Brožová dlouhosrst91976 Andromeda Adacais Augus V2, res. CAC OH 33, oko hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, červená fena s lehkou příměsí, velmi pěkná hlava, rovný hřbet, správné úhlení hrudních i pánevních končetin, horší předvedení.
mezitřída Petra Brožová dlouhosrst91743 Jasmina Lee Canis of Czech V3 OH 28, oko tmavé, chrup neúplný, chybí 2x P1D, skus nůžkový, barva černá s pálením, velmi elegantní hlava, kratší rámec, rovný hřbet, užší postoj hrudních i pánevních končetin.
mezitřída Petra Brožová dlouhosrst92307 Alfons z Guillaumeovy zahrady V3 OH 33, oko hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, červený pes, pěkná hlava, rovný hřbet, správné úhlení hrudních končetin i pánevních, hezké předvedení i dobré osrstění.
mezitřída Petra Brožová dlouhosrst91841 Chaimé Charmayne of Elven Star V4 OH 29, fena hnědá s pálením, velmi pěkná hlava, lehce prověšená v zádi, správné úhlení hrudních končetin, lehce rozbíhavé pánevní končetiny.
mezitřída Petra Brožová dlouhosrst91977 Adél Adacais Augus VD3 OH 35, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, barva červená s příměsí černé, pěkná hlava, spáditá záď, velmi úzké postavení hrudních i pánevních končetin, vysoký odstup.
mezitřída Petra Brožová dlouhosrst91257 Traesy Tiffany Piccolo Gitano VD4 OH 36, oko hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, červená fena s příměsí ve velmi blahobytné kondici, v zádi mírně prověšená, širší postoj hrudních končetin.
třída čestná Petra Brožová dlouhosrst83122 Tna'nto Tapio Anamsunamon V1 OH 36, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, velmi pěkný pes, elegantní hlava, rovn hřbet, velmi kvalitní srst, pěkná mohutná kostra, správné úhlení hrudních končetin, užší pánevní končetiny.
třída dorostu Petra Brožová dlouhosrst93923 Alvin od Karamely VN1 OH 32, oko tmavé, chrup neúplný, skus nůžkový. 8mi měsíční pes, červená barva, lehčí příměs na sleších, rovný hřbet, správné úhlení hrudních i pánevních končetin, zatím ve vývinu.
třída mladých Petra Brožová dlouhosrst92832 Great Klamap Debra odstoupil z posuzování 0
třída mladých Petra Brožová dlouhosrst92297 Sisy z Města Budějovic V OH 30, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, červený pes s lehčí příměsí na sleších, slabší kostra, lehce klenutý hřbet, užší postoj hrudních končetin, lehce rozbíhavé pánevní končetiny.
třída mladých Petra Brožová dlouhosrst92297 Kenny ze Stoupovy chaloupky V OH 30, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, červený pes s lehčí příměsí na sleších, slabší kostra, lehce klenutý hřbet, užší postoj hrudních končetin, lehce rozbíhavé pánevní končetiny.
třída mladých Petra Brožová dlouhosrst92306 Albert z Guillaumeovy zahrady V OH 33, oko hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, 15ti měsíční pes červené barvy s lehčí příměsí černé, pěkná hlava, rovný hřbet, lehce užší hrudní i pánevní končetiny, pěkné předvedení.
třída mladých Petra Brožová dlouhosrst92822 Forrest Gump Anamsunamon V OH 34, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, velmi pěkná hlava, úzké hrudní končetiny, lehce rozbíhavé pánevní končetiny, rovný hřbet, kvalitní srst.
třída mladých Petra Brožová dlouhosrst92828 Great Gatsby Anamsunamon V OH 35, oko hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, pes v barvě červené s příměsí černé, užší hrudní i pánevní končetiny, které se dole rozbíhají, pěkné osrstění.
třída mladých Petra Brožová dlouhosrst93171 Charlie Alfa Samuel V OH 33, oko hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, velmi pěkná hlava, správné úhlení hrudních končetin, lehce klenutý hřbet.
třída mladých Petra Brožová dlouhosrst92740 Iconic Winner vom Margelchopf FCI V1, CACJ, KVM, BOJ, BOB OH 33, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, pes červený s příměsí, pěkný hřbet, správná mechanika pohybu, správné úhlení hrudních končetin, lehce užší zadní končetiny, kvalitní osrstění, velmi pěkné předvedení.
třída mladých Petra Brožová dlouhosrst93270 Hiris ze Sukorad V1, CAJC, KVM OH 29, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, roční fena, barva červená s příměsí, rovný hřbet, drobnější kostra, kraší ráz, správné úhlení hrudních končetin, lehce užší pánevní končetiny, pěkné předvedení.
třída mladých Petra Brožová dlouhosrst92203 Francis Fleur Wizard Plains V1, CAJC, KVM, BOJ OH 29, oko tmavé, chrup neúplný, chybí P1 LD, skus nůžkový, barva černá s pálením, pěkná elegantní fena, rovný hřbet, správné úhlení hrudních končetin, pěkné osrstění.
třída mladých Petra Brožová dlouhosrst92739 Gentle Heart Elimar Doubrava V2 OH 28, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, barva červená s lehkou příměsí černé, drobnější kostry, správné úhlení hrudních končetin, lehce rozbíhavé pánevní končetiny, kvalitní osrstění.
třída mladých Petra Brožová dlouhosrstPKR.IV-27994 Dm V2 OH 36, oko hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, 13ti měsíční pes, černá barva s pálením, velmi pěkná hlava, rovný hřbet, správné úhlení hrudních i pánevních končetin, velmi bohaté osrstění, pevnější kostra.
třída mladých Petra Brožová dlouhosrst93311 Honest Hunter Elimar Doubrava V3 OH 31, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, červená fena s lehčí příměsí černé, rovný hřbet, užší postoj hrudních i pánevních končetin, pěkné předvedení.
třída mladých Petra Brožová dlouhosrstPKR.IV-28071 Dm V3 OH 35, oko tmavé, chrup neúplný, chybí M3, skus nůžkový, červený pes s příměsí černé na sleších, velmi pěkná hlava, rovný hřbet, správné úhlení hrudních končetin, užší pánevní končetiny, velmi pěkné osratění.
třída mladých Petra Brožová dlouhosrst93013 Estella Poklad Inků V4 OH 30, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, barva červená s lehkou příměsí černé, rovný hřbet, úzký hrudník, vyšší odstup, užší hrudní i pánevní končetiny.
třída otevřená Petra Brožová dlouhosrst90085 Berta od Alpské protěže V OH 27, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, barvaá červená s příměsí černé, lehce přestavěná záď, drobná kostra, správné úhlení hrudních i pánevních končetin, pěkné předvedení.
třída otevřená Petra Brožová dlouhosrst91194 Bessy Třebaňský statek V OH 30, oko tmavé, chrup úplný, ksus nůžkový, barva červená s příměsí černé, pěkná hlava, lehce klenutý hřbet, lehce užší hrudní i pánevní končetniny, pěkné předvedení.
třída otevřená Petra Brožová dlouhosrst87243 Hery z Jarné V1, CAC OH 34, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, červený pes se slabší příměsí černé, rovný hřbet, pevnější kostra, správné úhlení hrudních končetin i pánevních končetin, pěkné předvedení, kvalitní osrstění.
třída otevřená Petra Brožová dlouhosrst88173 Delphine Alfa Samuel V1, CAC OH 33, oko hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, červená fena s lehčí příměsí, rovný hřbet, užší postoj hrudních i pánevních končetin, velmi pěkná hlava, pěkné předvedení.
třída otevřená Petra Brožová dlouhosrst91247 Dinke Elimar Doubrava V1, CAC OH 27, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, barva červená s příměsí, elegantní fena, rovný hřbet, správné úhlení hrudních i pánevních končetin, kvalitní osrstění.
třída otevřená Petra Brožová dlouhosrst89715 Isabella ze Stoupovy chaloupky V2, res. CAC OH 31, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, barva červená s příměsí černé, elegantní pěkná hlava, rovný hřbet, užší hrudní i pánevní končetiny, pěkné předvedení.
třída otevřená Petra Brožová dlouhosrst92308 Alfréd z Guillaumeovy zahrady V2, res. CAC OH 33, oko hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, červený pes s lehkou příměsí, pěkná hlava, rovný hřbet, trochu vyšší odstup, lehce užší hrudní i pánevní končetiny, pěkné předvedení.
třída otevřená Petra Brožová dlouhosrst93141 Walk this Way Spieldack V2, res. CAC OH 33, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, velmi pěkné předhrudí, červená barva s příměsí, pevná kostra, trochu nižší odstup, pěkné předvedení.
třída otevřená Petra Brožová dlouhosrst90976 Florance Alfa Samuel V3 OH 32, oko hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, červená fena slabšího rámce, rovný hřbet, velmi pěkná hlava, užší postoj hrudních i pánevních končetin, velmi pěkné osrstění, pěkné předvedení.
třída otevřená Petra Brožová dlouhosrst93010 Lakritsa Kinchville V3 OH 28, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, barva černá s pálením, velmi pěkná elegantní hlava, lehce prověšená záď, správné úhlení hrudních končetin, lehce sudovité pánevní končetiny, velmi kvalitní osrstění, pěkné předvedení.
třída otevřená Petra Brožová dlouhosrst91248 Dorothea Elimar Doubrava V4 OH 26, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, barva červená s lehčí příměsí černé, elegantní fena, pěkná hlava, užší hrudní i pánevní končetiny, pěkné předvedení.
třída otevřená Petra Brožová dlouhosrst89712 Ikaros ze Stoupovy chaloupky VD3 OH 36, oko hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, červený pes s lehčí příměsí červené, lehce spáditý hřbet, užší hrudní končetiny i pánevní končetiny, vyšší odstup, pěkné předvedení.
třída pracovní Petra Brožová dlouhosrst90273 Isoké Canis of Czech V1, CAC OH 29, oko tmavé, chrup neúplný, chybí P1 PH, skus nůžkový, barva černá s pálením, elegantní hlava, kratší rámec, užší hrudní končetiny, lehce rozšířené pánevní končetiny.
třída pracovní Petra Brožová dlouhosrst90305 Immy z Neratovické skalky V1, CAC OH 34, oko hnědé, chrup neúplný, chybí M3P, skus nůžkový, červená fena s příměsí, velmi pěkná hlava, rovný hřbet, správné úhlení hrudních končetin, lehce užší pánevní končetiny, klidná povaha, správný pohyb.
třída pracovní Petra Brožová dlouhosrst82118 Skamandros Sorbon Anamsunamon V1, CAC, KV OH 35, oko hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, červený pes s příměsí černé, pevnější kostra, užší hrudní končetiny, lehce sbíhavé pánevní končetiny, velmi kvalitní srst, pěkné předvedení, dobrá povaha.
třída pracovní Petra Brožová dlouhosrst88225 Tzarina Tan Hermosa Daks-Veg-As V2, res. CAC OH 32, oko hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, barva hnědá s pálením, tygrovaná, pěkná hlava, rovný hřbet, správné úhlení hrudních končetin, lehce užší pánevní končetiny, pěkné osrstění, správná mechanika pohybu.
třída pracovní Petra Brožová dlouhosrst90028 Helevorn Hyarmentir of Elven Star V2, res. CAC OH 34, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, červený pes s příměsí černé, rovný hřbet, užší hrudní i pánevní končetiny, pěkné osrstění, lehce vyšší odstup.
třída pracovní Petra Brožová dlouhosrst88284 Cookie Forest Engel Dianette V3 OH 34, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, červený pes, velmi pěkná hlava, správné úhlení hrudních končetin, lehce užší pánevní končetiny, rovný hřbet, pěkné předvedení.
třída pracovní Petra Brožová dlouhosrst92051 Cecilka z Radotínských strání VD3 OH 30, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, červená fena s příměsí černé, pěkná hlava, velmi slabá kostra, úzké hrudní končetiny, přeúhlené a rozbíhavé pánevní končetiny, přestavěná záď.
třída pracovní Petra Brožová dlouhosrst84818 Wakan-Tanka Anamsunamon VD4 OH 32, oko hnědé, chrup neúplný, chybí P1 LD, skus nůžkový, červený pes s příměsí černé, rovný hřbet, pěkná hlava, kraší hrudník, lehce užší hrudní končetiny, rozbíhavé pánevní končetiny, vyšší odstup.
třída štěňat Petra Brožová dlouhosrstRKF4667466 VN1 OH 30, oko tmavé, chrup zatím neúplný, skus nůžkový, velmi pěkná fenečka, kratšího rámce, červené barvy s příměsí, temperamentní povahy, hezké předvedení.
třída veteránů Petra Brožová dlouhosrstPKR.IV-24017 Dm V1 11,5 letá fena červené barvy ve velmi dobré kondici, kvalitní osrstění, ještě plnochrupá.
třída veteránů Petra Brožová dlouhosrst74973 Guliver Anamsunamon V1, BOV Desetiletý červený pes s příměsí, velmi temperamentní, krásný pohyb, kvalitní osrtění.
třída vítězů Petra Brožová dlouhosrst90027 Hathaldir Hírilorn of Elven Star V1, CAC OH 36, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, červený pes s příměsí černé, velmi pěkná hlava, lehce klenutý hřbet, správné úhlení hrudních končetin, užší pánevní končetiny, velmi pěkné osrstění.
třída vítězů Petra Brožová dlouhosrst90294 V1, CAC OH 30, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, barva červená s lehkou příměsí na sleších, starší typ hlavy, velmi rovný hřbet, správné úhlení hrudních i pánevních končetin, výborné osrstění, pěkné předvedení.
třída vítězů Petra Brožová dlouhosrst91648 Fanthasia Elimar Doubrava V1, CAC OH 28, oko tmavé, chrup neúplný, chybí P1 LH, skus nůžkový, barva červená s příměsí černé, velmi pěkná elegantní fena, rovný hřbet, správné úhlení hrudních i pánevních končetin, velmi pěkné předvedení.
třída vítězů Petra Brožová dlouhosrst86685 Cherry z Neratovické skalky V1, CAC, KV, BOS OH 34, oko hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, červená fena s příměsí černé, pěkná hlava, rovný hřbet, správné úhlení hrudních i pánevních končetin, vělmi pěkné předhrudí, správná mechanika pohybu. Velmi pěkné předvedení.
třída vítězů Petra Brožová dlouhosrst83440 Asteria Alfa Samuel V2, res. CAC OH 33, oko hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, barva červená s velmi slabou příměsí černé na sleších, elegantní hlava, rovný hřbet, slabší kostra, správné úhlení hrudních i pánevních končetin, pěkné předvedení.
třída vítězů Petra Brožová dlouhosrst86506 Goofy ze Stoupovy chaloupky V2, res. CAC OH 37, oko hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, červený pes s příměsí, pěkná hlava, mohutná a silná kostra, rovný hřbet, správné úhlení hrudních končetin, úzké a rozbíhavé pánevní končetiny, velmi kvalitní oststění.