PoŤet psý: 72054

29.09.2021 - MVP BRNŐNKA BRNO

TÝŪda RozhodŤŪ RŠz »LP Jmťno Klasifikace Posudek
mezitÝŪda Lenka FairaislovŠ HLSLOSH1299839 V1,CAC 0
mezitÝŪda Lenka FairaislovŠ HLSLOSH1299839 V1,CAC 0
mezitÝŪda Lenka FairaislovŠ HLSLäVK DNK 0745/20 V1,CAC 0
mezitÝŪda Lenka FairaislovŠ HLSLäVK DNK 0745/20 V1,CAC 0
mezitÝŪda Lenka FairaislovŠ HLS99837 Kerry Magic Seven V2,r.CAC 0
mezitÝŪda Lenka FairaislovŠ HLS99837 Kerry Magic Seven V2,r.CAC 0
mezitÝŪda Lenka FairaislovŠ HLSRKF-5886630 V2,r.CAC 0
mezitÝŪda Lenka FairaislovŠ HLSRKF-5886630 V2,r.CAC 0
mezitÝŪda Lenka FairaislovŠ HLS99841 Keissy Magic Seven V3 0
mezitÝŪda Lenka FairaislovŠ HLS99841 Keissy Magic Seven V3 0
tÝŪda dorostu Lenka FairaislovŠ HLS102442 Harmony Bella Morawia VN1 0
tÝŪda dorostu Lenka FairaislovŠ HLS102442 Harmony Bella Morawia VN1 0
tÝŪda mladżch Lenka FairaislovŠ HLSVDH/DTK 20T0694K V1,CAJC,BOJ 0
tÝŪda mladżch Lenka FairaislovŠ HLSVDH/DTK 20T0694K V1,CAJC,BOJ 0
tÝŪda mladżch Lenka FairaislovŠ HLS101520 Hetty od Jistej skŠly V2 0
tÝŪda mladżch Lenka FairaislovŠ HLS101520 Hetty od Jistej skŠly V2 0
tÝŪda otevÝenŠ Lenka FairaislovŠ HLSVDH/DTK:A20T0007K V1,CAC,CABIB,BOS 0
tÝŪda otevÝenŠ Lenka FairaislovŠ HLSVDH/DTK:A20T0007K V1,CAC,CABIB,BOS 0
tÝŪda otevÝenŠ Lenka FairaislovŠ HLSA20T00001K V1,CAC,CACIB,BOB 0
tÝŪda otevÝenŠ Lenka FairaislovŠ HLSA20T00001K V1,CAC,CACIB,BOB 0
tÝŪda otevÝenŠ Lenka FairaislovŠ HLSVDH/DTK A20T0005K V2,r.CAC,r.CACIB 0
tÝŪda otevÝenŠ Lenka FairaislovŠ HLSVDH/DTK A20T0005K V2,r.CAC,r.CACIB 0
tÝŪda pracovnŪ Lenka FairaislovŠ HLS91672 Dorian Bella Morawia V1,CAC 0
tÝŪda pracovnŪ Lenka FairaislovŠ HLS91672 Dorian Bella Morawia V1,CAC 0
tÝŪda öampiůný Lenka FairaislovŠ HLSVDH/DTK 16T0488K V1,CAC 0
tÝŪda öampiůný Lenka FairaislovŠ HLSVDH/DTK 16T0488K V1,CAC 0
tÝŪda öampiůný Lenka FairaislovŠ HLSLV-41156/17 V2,r.CAC 0
tÝŪda öampiůný Lenka FairaislovŠ HLSLV-41156/17 V2,r.CAC 0