Počet psů: 72054

04.06.2023 - KVJ KONOPIŠTĚ

Třída Rozhodčí Ráz ČLP Jméno Klasifikace Posudek
mezitřída Hana Spalová hladkosrst103918 Bety z Holejtny D OH 44 cm, oko hnědé, chrup úplný, skus nůžkový. HLS fena barvy černé s pálením, na hrudi málo výrazným, ještě standardní hlava, mohla by být ušlechtilejší, klenutých beder, níže nasazený prut, výše nesený, volnějších loktů, užší pohyb HK, výrazný hrudník, lehce vtažené slabiny, výrazně strmé zaúhlení vzadu.
mezitřída Hana Spalová hladkosrst103964 Ryza z Poschingeru V1,CAC,CC OH 44 cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. HLS fena barvy červené, fena silné kostry, velmi elegantní hlavy s výborným závěsem, výborný hřbet, ideálně nasazený a nesený prut, výborné zaúhlení obou párů končetin, vynikající dynamický pohyb, výborné předvedení.
mezitřída Hana Spalová hladkosrst103114 Maira ze Zelené mýtiny V2,r.CAC OH 44 cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. Nepatrná depigmentace levé duhovky, HLS fena červená merle, typické hlavy, dobře nasazené slecho, výborná hřbetní linie, korektní zaúhlení obou párů končetin, výborná kvalita osrstění, výborná prezentace, nadstandardně blahobytná kondice.
mezitřída Hana Spalová hladkosrst103950 Cody z Hrobských lesů V3 OH 41 cm, oko tmavé, chrup neúplný, chybí M3 P, skus nůžkový. HLS fena barvy černé s pálením, na hrudi nevýrazným, typická fenčí hlava s dobře nasazeným a neseným slechem, hřbet nepatrně klenutý, dobře nasazený prut, strmější zaúhlení vzadu.
mezitřída Tornau Andreas (D) dlouhosrst103411 Bucky z Hrbovského revíru V1, CAC, CC OH 47, chrup úplný, skus nůžkový, pes velkého rámce, červený, elegantní samčí hlava, lesklá elegantní srst, dlouhé uši, perfektně nasazené, přátelská povaha, ideální síla končetin, výborné předvedení, korektní horní linie, harmonická spodní linie, dobře nesená hlava, úzký postoj hrudních končetin, výborné předvedení v kruhu, postoj perfektní
mezitřída Tornau Andreas (D) dlouhosrst103914 Jessie od Stejce V1, CAC, CC mírně světlejší oko, chrup úplný, skus nůžkový, červená fena s perfektním osrstěním, jistá povaha při posouzení, elegantní hlava, perfektní odstup, dobrá síla končetin, vynikající úhlení, výborná v pohybu, hrdě nesoucí hlavu, výborná horní linie, harmonická spodní linie, užší přední postoj, dobře nesený a nasazený prut, výborná prezentace, v postoji bez chyb
mezitřída Tornau Andreas (D) dlouhosrst103784 Corry z Kubalova V2 OH 47, mírně světlejší oko, chrup úplný, skus korektní, samčí hlava, dobře nasazené a nesené uši, červené perfektní osrstění, přívětivá povaha, perfektní síla končetin, dobré úhlení, velmi dbborá horní linie, harmonická spodní linie, odstup od země na spodní hranici, dynamický pohyb, prut výše nasazený
mezitřída Tornau Andreas (D) dlouhosrst103776 Nadine Amery V2, r. CAC OH 41, tmavé oko, chrup úplný, skus nůžkový, červená typická fena, silná kostrava, korektní srst, oválné oko, korektní předhrudí, hrdé sebevědomé předvedení v kruhu, kohoutek by mohl být vyšší, velmi dobré předvedení, a v postoji korektní
mezitřída Tornau Andreas (D) dlouhosrst104270 Kirtasha Siamon V3 OH 45, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, elegantní fena červená, vynikající nádherná hlava, korektní oválné oko, velmi dobré předvedení na stole, dobré osrstění ve formě, vyšší kohoutek, korektní horní linie, harmonická spodní linie, přední sbíhavé končetiny, dobré předvedení v kruhu
mezitřída Tornau Andreas (D) dlouhosrst104328 Ares od Jezevčí stráně V3 OH 43, chrup úplný, elegantní černopálený pes, sebevědomé předvedení na stole. Trochu vlnitá srst. Perfektní pálení, elegantní hlava, velmi dobrá síla končetin, perfektně vysoký kohoutek, velmi dobrá horní linie, harmonická spodní linie, perfektní úhlení obou párů končetin, ideální velikost a proporce, korektní pohyb, hlava by měla být výše nesena, korektní nasazení prutu, v postoji bez chyb
mezitřída Tornau Andreas (D) dlouhosrst104276 Catty od Smolenské přehrady VD OH 37, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, černopálená fena, typická hlava, výborné pálení, slabší osrstění ….., ideální síla kostry, přátelská povaha, nižší kohoutek, při delším kroku se zlepšuje v pohybu, v postoji ideální
mezitřída Tornau Andreas (D) dlouhosrst104331 Artemis od Jezevčí stráně VD OH 40, spíše světlé, chrup úplný, skus nůžkový, černopálená elegantní fena, mírně světlejší oko, perfektní pálení, suverénní předvedení, korektní skus, slabší osrstění, výborné předvedení na stole, bojácná při kontrole skusu, horní linie mírně stoupá k zádi, nepředvádí se v postoji
třída čestná Tornau Andreas (D) dlouhosrst93527 Arwyn od Vrchu Jelenčice V1 OH 44, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, elegantní červený pes, elegantní hlava, ideální kostra, dobrá síla končetin, suverení předvedení, mírně silnější krk, plynulý pohyb, přiměřeně věku horní linie, ideální předvedení v pohybu, rovnoběžný chod předních i zadních končetin, prut mírně dole nasazený
třída dorostu Hana Spalová hladkosrst106762 N3 OH 40 cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. HLS pes barvy černé s pálením, výrazná samčí hlava, nepatrně lehčí slecho, korektní hřbetní linie, nepatrně níže nasazený prut, užší pohyb HK, ještě korektní pohyb vzadu, celkově slabší kostra, dobrá kvalita osrstění.
třída dorostu Hana Spalová hladkosrst106025 Baal Choco von Schneckental VN1 OH 42 cm, oko světle hnědé, chrup úplný, skus nůžkový. HLS fena barvy hnědé s pálením, výborné hlavy, ještě ne zcela pevný hřbet, nepatrně užší chod HK, korektní úhlení vzadu, výborná kvalita osrstění.
třída dorostu Hana Spalová hladkosrst106022 Baron Choco von Schneckental VN1,BIS dorost pes OH 42 cm, oko hnědé, chrup úplný, skus nůžkový. HLS pes barvy hnědé s pálením, typické hlavy, dobrý krk, výborná hřbetní linie, dobře nasazený a nesený prut, nepatrně širší pohyb HK, předhrudí by mohlo být výraznější, korektní zaúhlení vzadu, výborná prezentace.
třída dorostu Hana Spalová hladkosrst106067 Ischaki od Jistej skály VN2 OH 42 cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. HLS pes barvy čistě červené, mohutné samčí hlavy, silný krk, ještě ne zcela pevný hřbet, výborné předhrudí, výborná spodní linie, kvalitní úhlení a pohyb obou párů končetin, výborná síla kostry, výborná prezentace.
třída dorostu Tornau Andreas (D) dlouhosrst106132 Aira z Podhůří Gabrety neposouzena OH 39, oko tmavé, typická červená fena, s mírnou příměsí, přiměřeně věku horní a spodní linie. Nejistá při předvedení na stole, krásná hlava, nelze posoudit, nechce zkontroloval zuby, bojí se.
třída dorostu Tornau Andreas (D) dlouhosrst106217 Ingo Měsíční paseka VN1 OH 38, chrup úplný, červený pes, perfektní velikost, elegantní hlava, korektní osrstění, více sebevědomí na stole, správný odstup, kohoutek by mohl být vyšší, síla končetin perfektní, správné úhlení končetin, postoj bez vad
třída mladých Hana Spalová hladkosrst104855 Darin Two Lions House V1,CAJC,CCJ,KVM OH 42 cm, oko tmavě hnědé, chrup úplný, skus nůžkový. HLS fena barvy červené, elegantní fenčí hlava s výborným závěsem, nepatrně užší chod HK, výborná spodní linie, výborné předvedení.
třída mladých Hana Spalová hladkosrst104549 Enzo od Kutilky V1,CAJC,CCJ,KVM,BOJ,BOB OH 43 cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. HLS pes barvy čistě červené, velmi elegantní hlavy, dobrý krk, ideální hřbetní linie, výborně nesený prut, výborná spodní linie, korektní zaúhlení a pohyb obou párů končetin, výborná srst, předvedení, velmi elegantní jedinec.
třída mladých Hana Spalová hladkosrst105067 Farby Gold Vargo. V2 OH 40 cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. HLS fena barvy červené s příměsí černé, jemnější substance, typická hlava, výborný hřbet, korektní úhlení obou párů končetin, dynamický pohyb, výborně předvedená.
třída mladých Hana Spalová hladkosrst104500 Dori Patty z Hánova statku V3 OH 42 cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. HLS fena barvy černé s pálením, standardní hlavy, nepatrně výše nasazené slecho, dobrý hřbet, užší pohyb obou párů končetin, výborná spodní linie, kvalitní osrstění, výborné předvedení.
třída mladých Hana Spalová hladkosrst104550 Emily od Kutilky V4 OH 40 cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. HLS fena červené barvy, typická fenčí hlava, výborný hřbet, korektní úhlení obou párů končetin, kvalitní osrstění, výborné předvedení.
třída mladých Hana Spalová hladkosrst104828 Daisy z Rakovských strání VD OH 40 cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. HLS fena barvy černé s pálením, na hrudi nevýrazným, standardní hlava s širší mozkovnou, hřbet měkčí za kohoutkem, užšího pohybu HK, strmější úhlení PK, s nedostatečnou dynamikou pohybu, kvalitní osrstění.
třída mladých Hana Spalová hladkosrst105347 Chita od Turoveckých rybníků VD OH 40 cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. HLS fena barvy černé s pálením, na hrudi méně výrazným, výborné hlavy, lehce klenutých beder, níže nasazený prut, korektní úhlení vpředu, strmější zaúhlení vzadu, málo dynamického pohybu, fena tzv. doskakuje.
třída mladých Hana Spalová hladkosrst105231 Merlin od Hájkovy lípy VD2 OH 46 cm, oko tmavě hnědé, chrup úplný, skus nůžkový. HLS pes barvy červené s nepatrnou příměsí černé, výrazná samčí hlava, kratší krk, dobrý hřbet, kratšího hrudníku, ale celkově je hrudník prostorný, hluboký. Užší pohyb vpředu, průměrná mechanika PK, pes tzv. doskakuje, standardní osrstění.
třída mladých Hana Spalová hladkosrst105064 Falco Gold Vargo. VD3 OH 42 cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. HLS pes barvy černé s pálením, na hrudi méně výrazným, standardní hlava, dobrý průběh horní linie, nepatrně vyšší spodní linie, užší pohyb vpředu, strmější zaúhlení a pohyb PK, pes celkově slabší síly kostry.
třída mladých Hana Spalová hladkosrst105050 Ginny z Paseky Tisové Vyloučen OH 39 cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. HLS fena barvy červené, standardní hlavy s nepatrně širší mozkovnou, dobré úhlení vzadu, ne zcela pevná povaha, vyloučena pro vpáčený špičák.
třída mladých Tornau Andreas (D) dlouhosrst105080 Cash od Vrchu Jelenčice neposouzen červený pes, osrstění dle věku, velmi bojácný na stole, nelze zkontroloval chrup, neposouzen
třída mladých Tornau Andreas (D) dlouhosrst105083 Connie od Vrchu Jelenčice neposouzena velmi sytě červená fena, velmi elegantní hlava, neposouzena, bázlivá
třída mladých Tornau Andreas (D) dlouhosrst105286 Kate od Stejce V1, CAJC, KVM, CCJ, BOJ OH 39, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, přátelská červená fena, kvalitní osrstění odpovídající věku, dobrá síla končetin, tmavé oválné oko, energický pohyb při předvedení, korektní odstup, perfektní úhlení, rovný hřbet, dobře nasazený a nesený prut, perfektní předvedení na stole, výborné předvedení v kruhu
třída mladých Tornau Andreas (D) dlouhosrst105422 Jeami z Ostrožských jezer V2 OH 40, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, červená fena, delšího typu, prodloužená hlava, dobré oválné tmavé oko, vysoký kohoutek, korektní horní linie, harmonická spodní linie, korektně nesený prut, nejistá při předvedení, postoj korektní
třída mladých Tornau Andreas (D) dlouhosrst105093 Queen Claire Amery VD krásná hlava, červená s příměsí, slabší srst, dlouhá hlava, vynikající krk, správná záď, při pohybu mírně klenutý hřbet, srst nedostačující
třída mladých Tornau Andreas (D) dlouhosrst105284 Jackie z Mosteckého výsluní VD OH 37, chrup úplný, skus nůžkový, elegantní červená fena, dobře se předvádí na stole, korektní odstup od země, vysoko nasazené a dlouhé uši, nižší kohoutek, bedra nejvyšším bodem hřbetu, přesto velmi dobrá v pohybu, dynamicky paralení chod obou párů končetin, prut nasazen a nesen korektně, přiměřeně dlouhá fena, dobrého typu, v postoji lepší než v pohybu
třída mladých Tornau Andreas (D) dlouhosrst105883 Chenny od Širočiny VD OH 39, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, červená fena, mírně slabší osrstění, mnoho podsady, přátelská povaha, kohoutek není nejvyšší bod hřbetu, paralelní chod končetin, sebevědomá fena, pěkný pohyb, dobrá ringdrezura
třída mladých Tornau Andreas (D) dlouhosrst105884 Chinny od Širočiny VD OH 37, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, červená fena s příměsí, chrup ošetřovaný, přátelská při předvedení na stole, velmi bohaté … osrstění, korektní odstup, velmi dobré úhlení, korektní končetiny, nízký kohoutek, sebevědomá fena bez chyb v pohybu a postoji.
třída otevřená Hana Spalová hladkosrst102323 Vily Boy z Karlova kopce Neposouzen Neposouzen, nelze zkontrolovat chrup.
třída otevřená Hana Spalová hladkosrst102012 Fantagiro Stříbrný nůž V OH 43 cm, oko tmavě hnědé, chrup úplný, skus nůžkový. HLS fena barvy červené, ideální síly kostry, výborné hlavy, nepatrně klenutý hřbet, korektní úhlení obou párů končetin, výborná kvalita srsti, výborné předvedení.
třída otevřená Hana Spalová hladkosrst103038 Mirka z Lovčické hájovny V OH 43 cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. HLS fena barvy černé s pálením, typická hlava, výborný hřbet, nepatrně užší pohyb vepředu, dobrá prezentace, poněkud slabší osrstění spodní linie.
třída otevřená Hana Spalová hladkosrstSPKP 7868 V1 OH 43 cm, oko tmavě hnědé, chrup úplný, skus nůžkový. HLS pes barvy čistě červené, velmi elegantní hlava s výborným závěsem, ideální průběh hřbetní linie, výborně nasazený prut, korektní úhlení HK, výborná spodní linie, širší pohyb PK, výborný pohyb, výborné předvedení.
třída otevřená Hana Spalová hladkosrst101863 Margo z Opatovy stezky V1,CAC,CC,KV,BOS OH 43 cm, oko tmavé, chrup úplný, zdvojená P1 LH, skus nůžkový. HLS fena barvy červené, typická hlava, dobrý krk, výborný hřbet, korektní úhlení obou párů končetin, výborná spodní linie, výborná prezentace.
třída otevřená Hana Spalová hladkosrstSPKP 7869 V2,r.CAC OH 42 cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. HLS fena barvy červené, velmi elegantní fenčí hlavy, výborně nasazené a nesené slecho, dobrý krk, výborný hřbet, nepatrně užší vpředu, ideální spodní linie, korektní úhlení a pohyb PK, výborná prezentace, výborný pohyb.
třída otevřená Hana Spalová hladkosrst100287 Ebby od Široké meze V3 OH 42 cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. HLS fena barvy černé s pálením, na hrudi méně výrazné, standardní hlava, hřbet nepatrně měkčí za kohoutkem, ještě korektní úhelní vpředu, korektní úhelní a pohyb vzadu, výborná spodní linie.
třída otevřená Hana Spalová hladkosrst101142 Girra od Turoveckých rybníků V4 OH 39 cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. HLS fena barvy černé s pálením, na hrudi méně výrazným, fena jemnější kostry, výborné hlavy i hřbetu, korektní úhlení obou párů končetin, dynamický pohyb, výborná srst, výborné předvedení.
třída otevřená Hana Spalová hladkosrst101984 Gaia z Krásné doliny VD OH 42 cm, oko světle hnědé, chrup úplný, skus nůžkový. HLS fena barvy hnědé s pálením, typické fenčí hlavy, dobrý hřbet, nepatrně volnějších loktů, dobrá spodní linie, nepatrně strmější vzadu.
třída otevřená Hana Spalová hladkosrst102495 Bety od Řeky Teplé VD OH 41 cm, oko tmavě hnědé, chrup úplný, skus nůžkový. HLS fena barvy černé s pálením, na hrudi méně výrazným, typická fenčí hlava, výborný krk, výborná hřbetní linie, nepatrně širší pohyb hrudních končetin, výborná dolní linie, korektní zaúhlení a pohyb PK, celkově jemnější kostra.
třída otevřená Hana Spalová hladkosrst103119 Emi ze Šonovských luk VD OH 42 cm, oko tmavě hnědé, chrup úplný, skus nůžkový. HLS fena barvy černé s pálením, standardní hlavy, nepatrně klenutých beder, užšího pohybu HK, ještě korektní pohyb vzadu, výborná kvalita osrstění, mírně nervózní povaha.
třída otevřená Hana Spalová hladkosrst101059 Indus od Zrzávky VD2 OH 47 cm, oko hnědé, chrup úplný, skus nůžkový. HLS pes barvy černé s pálením, na hrudi nevýrazným, standardní hlava, vysoko nesené a nasazené slecho, výborný hřbet, úzký pohyb HK, korketní pohyb vzadu, výborná kvalita osrstění, výborné předvedení.
třída otevřená Hana Spalová hladkosrst103916 Ben z Holejtny VD3 OH 45 cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. HLS pes barvy černé s pálením, málo výrazným na hrudi, dlouhá elegantní hlava, nepatrně klenutých beder, nízko nasazený a vysoko nesený prut, vtažené slabiny, výrazně strmé zaúhlení PK, málo dynamický pohyb.
třída otevřená Tornau Andreas (D) dlouhosrst94987 Cecilka z Hájeckého mlýna D OH 42, oko tmavé, černopálená fena, mírně horší osrstění, výborné pálení, mírně kulaté tmavé oko, kratší krk, kouhoutek by měl být vyšší, v pohybu vyšší záď
třída otevřená Tornau Andreas (D) dlouhosrst102985 Freddie z Divoké vody V1 OH 44, chrup úplný, skus nůžkový, červený pes na hranici velikosti, samčí hlava, kompletní nůžkový skus, chce to více sebevědomí, perfektní osrstění červené, ideální síla končetin,odstup od země na horní hranici, úzký přední postoj, korektní délka krku, krásná hlava, vysoký kohoutek, rovná horní linie, ideální úhlení zadních končetin, v postoji bez chyb
třída otevřená Tornau Andreas (D) dlouhosrst102986 Fidorka z Divoké vody V1, CAC, CC, KV, BOS OH 42, oko tmavé, velmi elegantní fena, velmi krásná hlava, oválné tmavé oko, přátelská povaha na stole, dobré osrstění, hrdě se předvádí, korektní horní linie, užší postoj hrudních končetin, velmi dobré předvedení v kruhu, v postoji bez chyb
třída otevřená Tornau Andreas (D) dlouhosrst102898 Snina z Malešínského údolí V2, r. CAC OH 42, chrup úplný, skus nůžkový, červená fena, blahobytná kondice, perfektní osrstění, perfektní pohyb, hrdě nesená hlava, perný rovný hřbet, krátká a kompaktní, ideální úhlení, v postoji perfektní
třída otevřená Tornau Andreas (D) dlouhosrst99726 Hariette Amery V3 oko tmavé, červená fena, elegantní, s nádhernou hlavou čistě červená, krásné oválné oko, perfektní srst, velmi dobrý odstup, jistá při předvedení na stole, hrdé držení hlavy, paralelní chod obou párů končetin, prut mírně níže nasazen, postoj bez chyb
třída otevřená Tornau Andreas (D) dlouhosrst101505 Fera z Dlouhé jámy V4 OH 43, oko světlejší, chrup úplný, skus nůžkový, červená elegantní fena s příměsí černé, mírně kulaté oko, přátelská při převedení na stole, dobré předhrudí, dobré osrstění, mírně klenutá v kohoutku, hrdě nesená hlava
třída otevřená Tornau Andreas (D) dlouhosrst102410 Korina Amery VD OH 40, světlejší oko, chrup úplný, skus nůžkový, typická červená fena, světlejší oko, přátelská při předvedení na stole, velmi dobře osrstěná, horní linie stoupá k zádi, přesto dobrá energie v pohybu, nízko nesená hlava, v postoji lepší než v pohybu
třída otevřená Tornau Andreas (D) dlouhosrst104235 Ornell Amery VD OH 47, oko mírně světlení, chrup úplný, skus nůžkový, samčí hlava, s mírně světlejším okem, předvedení na stole není korektní, bojácný, velmi dobrá síla končetin, korektní pohyb, výše nese hlavu, méně rovná horní linie, velmi dobře nese prut
třída pracovní Hana Spalová hladkosrst102584 Orca z Raholin V1,CAC,CC OH 44 cm, oko světle hnědé, chrup úplný, skus nůžkový. HLS fena barvy hnědé s pálením, velmi elegantní hlavy, výborný krk, výborný hřbet, korektní zaúhlení obou párů končetin, výborná spodní linie, kvalitní osrstění, dynamický pohyb, výborné předvedení.
třída pracovní Hana Spalová hladkosrst101859 Mahur z Opatovy stezky V1,CAC,CC,KV,BIS tříd pracovních OH 45 cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. HLS pes barvy čistě červené, výborné hlavy, výborně nasazené a nesené slecho, výborná hřbetní linie, dobře nasazený a nesený prut, korektní úhlení a mechanika obou párů končetin, výborné osrstění, výborné předvedení, harmonický jedinec.
třída pracovní Hana Spalová hladkosrst101237 Harpo z Hedviččina údolí V2,r.CAC OH 44 cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. HLS pes barvy černé s pálením, typická samčí hlava, nepatrně klenutý hřbet, dobře nasazený a nesený prut, nepatně chybějící předhrudí, ale hluboký hrudník, korektní zaúhlení obou párů končetin, výborné předvedení.
třída pracovní Hana Spalová hladkosrst103968 Agáta z Brožkova dvora V2,r.CAC OH 43 cm, oko tmavě hnědé, chrup úplný, skus nůžkový. HLS fena barvy červené, elegantní hlava, dobrý závěs, dobrá horní linie, dobře nasazený prut, korektní zaúhlení obou párů končetin, výborná spodní linie, výborné předvedení, dynamický pohyb.
třída pracovní Tornau Andreas (D) dlouhosrst93301 Dixi z Chrášťanského lesa V skus nůžkový, červená fena s příměsí, menší užší hlava, velice dobré osrstění, mírně blahobytná kondice, korektní dostup od země, harmonická, horní linie mírně vyklenutá, kohoutek vyšší, velmi pěkná fena s mnoha přednostmi, výborně předvedená, bez titulu
třída pracovní Tornau Andreas (D) dlouhosrst102293 Bart Hugillatos VD1 OH 43, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, typický pes, černý s pálením, velmi dobrá velikost, vynikající pálení, mírně samičí hlava, velmi dobrý odstup od země, ideální síla končetin, sebevědomé předvedení na stole, ne zcela korektní osrstění, spodní linii chybí osrstění, anatomicky perfektně stavěný pes, korektní předvedení v pohybu, s radostí energický pohyb. Nádherný pes, kterému chybí osrs
třída štěňat Hana Spalová hladkosrst106428 N2 OH 40, oko světle hnědé, chrup ve vývinu, skus nůžkový. HLS hnedopálený pes, silné kostry, typické samčí hlavy, ještě ne zcela pevný hřbet, pohyb a prezentace mu ještě nejdou.
třída štěňat Hana Spalová hladkosrst106430 VN1 OH 37 cm, oko světle hnědé, chrup ve vývinu, skus nůžkový. HLS fena barvy hnědé s pálením, typické fenčí hlavy, ještě ne zcela pevný hřbet, korektní úhlení obou párů končetin, fenka veselé povahy.
třída štěňat Hana Spalová hladkosrstLV-57718/23 VN1,BIS štěně OH 39 cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. HLS pes barvy červené žíhané, výborné hlavy, již pevný hřbet, dobře nasazený prut, výborná spodní linie, korektní úhlení obou párů končetin, velmi harmonický jedinec, klidná povaha.
třída štěňat Hana Spalová hladkosrst106336 Wilhelmina von Sbaritz VN2 OH 37 cm, oko tmavé, chrup ve vývinu, skus nůžkový. HLS fena barvy červené žíhané, výborné hlavy, ještě ne zcela pevného hřbetu, dobré úhlení obou párů končetin, výborná kvalita srsti.
třída štěňat Tornau Andreas (D) dlouhosrstSE12355/2023 VN1 OH 46, oko tmavé, skus korektní, pes 5 měsíců, s elegantní hlavou, velmi pěkná hlava, pěkný poměr mezi oční partií a lebkou, dobře nasazené slechy, dlouhé, perfektní hrudní končetiny, dobře se prezentuje, odstup korektní, perfektní zaúhlení, rovná horní linie, korektní spodní linie, velmi pěkné předvedení v kruhu, postoj bez chyb.
třída veteránů Hana Spalová hladkosrst90019 Sebastian Fino Bohemia V1,CCV,BOV,II.BIS veterán Oko tmavé, skus nůžkový, téměř 9 letý HLS pes čistě červené barvy, výborné hlavy, výborný hřbet, korektní úhlení obou párů končetin, celkově velmi elegantní pes, který svým vzhledem popírá třídu veteránů.
třída veteránů Hana Spalová hladkosrst90548 Kevin z Poschingeru V2 Oko tmavé, skus nůžkový, HLS pes osmiletý, barvy červené, typické hlavy, stále ještě dobrý hřbet, korektní úhlení obou párů končetin, dynamický pohyb, výborné předvedení.
třída veteránů Tornau Andreas (D) dlouhosrst80535 Otka ze Rpetské stráně V, BOV OH 42, oko tmavé, červená fena, dlouhá pěkná hlava, vynikající povaha při převedení na stole, ideální odstup od země, korektní kostra, noblesní fena, vynikající pohyb, fena je téměř ideálního standardu
třída vítězů Hana Spalová hladkosrst101399 Kony Star Moravia V1,CAC,CC OH 43 cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. HLs fena barvy červené, velmi elegantní fenčí hlava, výborně nasazené slecho, výborný krk, perfektní horní linie, výborné předhrudí, výborné úhlení obou párů končetin, výborná spodní linie, výborné předvedení, dynamický pohyb.
třída vítězů Hana Spalová hladkosrst103540 Dior Alirim V1,CAC,CC OH 43 cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. HLS pes barvy černé s pálením, na hrudi méně výrazným, standardní hlava, dobře nasazené a nesené slecho, výborný hřbet, nepatrně níže nasazený prut, korektní úhlení obou párů končetin, výborné předvedení.
třída vítězů Hana Spalová hladkosrst102581 Orten z Raholin VD2 OH 45 cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. HLS pes černý s pálením, typické hlavy, dobře nasazený prut, chybějící předhrudí, dobrá spodní linie, strmější zaúhlení HK, korektní zaúhlení vzadu, standardní osrstění.
třída vítězů Tornau Andreas (D) dlouhosrst99716 Edgar z Hrubého vrchu V1, CAC, CC, KV, BOB OH 43, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, kompaktní červený pes, samčí hlava, více čistit zuby - hygiena !, blahobytná kondice, vynikající síla končetin, přátelský při předvedení, bezvadný pohyb, korektní krk, pevná horní linie, energický pohyb, perfektně stavěný pes, výborně se prezentuje